Flödesmätning

Dahl Sverige har bildat en expertgrupp inom flödesmätning för kunder inom fastigheter, vvs, va och industri. Syftet är att ge råd, planera system samt utforma lämpliga lösningar och funktioner åt kunderna.
Flödesmätning är en del av energi- eller effektberäkningar. Att omvandla flöden som spillvatten, avloppsvatten och färskvatten till en avläsningsbar enhet direkt på mätningsplatsen är i regel ingen enkel match. Flödet och förutsättningarna kan ändras, vilket i sin tur kan kräva speciella lösningar.
– Expertgruppen ska kunna tillhandahålla helhetslösningar och färdiga koncept för de mest skiftande mätuppdrag, säger Anders Schirell, marknadschef för Dahl Mark & VA.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-06-18 14:24:15