Ny anläggning för förnybar gas till stålindustri

Anläggning för grön energi Foto: Höganäs Anläggning för grön energi Foto: Höganäs

På Höganäs industriområde i Höganäs invigs nu en nybyggd biogasanläggning, en 14 meter hög förgasare, rapporterar Höganäs i en kommuniké. Här ska anläggningen producera en gas från skogsråvara som ska ersätta naturgas i Höganäs produktion. –Anläggningen har kapacitet att minska Höganäs koldioxidutsläpp med 10 000 ton per år, säger Magnus Pettersson, projektledare på Höganäs. I ett första skede är avsikten att demonstrera hur det nya bränslet fungerar vid värmebehandling av stål. Dessutom är syftet är att sprida tekniken så att hela branschen kan fasa ut fossila bränslen.Idé blir verklighet och elva personer nyanställs.

Fram tills nu har det inte funnits alternativ till fossila bränslen inom järn och stålindustrin, men Cortus Energy har utvecklat en teknik som klarar tillverkningsprocessernas krav på bland annat renhet och höga temperaturer. En idé som föddes av Cortus Energys grundare Rolf Ljunggren redan 2006 och som nu blir verklighet i Höganäs.                                                                                                                                   – Vi har utvecklat och studerat tekniken vid en testanläggning i Köping sedan 2011 men det är första gången vi bygger en anläggning för industrin. Det innebär att vi skalar upp testanläggningen tolv gånger för Höganäs initiala behov. Vi anställer elva personer för att driva anläggningen till att börja med. Efter igångkörningen kommer en del av dessa integreras i vårt processteam säger Rolf Ljunggren på Cortus Energy. Investeringen som är i 100 miljonersklassen är ett viktigt steg för att sprida tekniken till fler företag i branschen och bidra till samhällets minskade koldioxidutsläpp, något som är intressant för företag runt om i stora delar av världen.

Industriella partners

– Det finns väldigt stort intresse och alla väntar nu på att få se den första industriella anläggningen när den nu invigs i juni. I Köping har vi haft besökare från alla de nordiska länderna samt Frankrike, Holland, USA, Japan, Kina och Ryssland, säger Rolf Ljunggren. Vid järn och ståltillverkning krävs höga temperaturer och bränslen som inte förorenar produkten. Fram tills nu har det endast funnits fossila lösningar som olja och naturgas som bränsle samt koks som råvara till processen. Den nya anläggningen i Höganäs kommer använda skogsbaserade bränslen, exempelvis hyggesrester och energiskog, som råvara. Anläggningen bygger på Woodroll tekniken och ersätter fossila bränslen genom effektiv förgasning av biomassa. Anläggningen i Höganäs ska i ett första steg producera energigas och kommer därefter eventuellt kompletteras för att producera biokoks. Finansiering bygger på en kombination av bidrag från Klimatklivet och Energimyndigheten samt kapital från Cortus och Höganäs. Industriella partners är ABB, Calderys, SSAB och Södra. Anläggningen innebär att Höganäs koldioxidutsläpp minskar med 3 procent som ett första steg.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-06-13 11:43:58

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine