Kärnkraftverkens underhåll rustar dem för långtidsdrift

Cirka 3 000 personer kommer att delta i årets revisioner. I slutet av april inledde Vattenfall den årliga översynen på Forsmark 3. I och med det blir Forsmark 3 först ut med underhållet bland Vattenfalls sju reaktorer som alla ska genomgå en revision.
– I samband med det årliga underhållsarbetet (revisioner) sker tusentals underhållsarbeten, tester och kontroller av olika säkerhetssystem och komponenter samt moderniseringar, säger Björn Linde, VD för Ringhals och Forsmark.

Omkring 3 000 personer kommer att vara sysselsatta med årets revisioner.
Viktigt vid toppar
– Väl genomförda revisioner lägger grunden för att vi fortsatt kan leverera fossilfri el när den behövs som mest. Vårt årliga underhåll håller också våra säkerhetssystem uppgraderade enligt hög internationell standard och gällande säkerhetskrav, säger Björn Linde.
År 2017 stod Vattenfalls sju reaktorer för drygt en tredjedel av den svenska elproduktionen.
Turbinuppgradering
Årets underhållsperiod sträcker sig från maj till november och bland de större projekten märks till exempel uppgraderingar av Ringhals turbiner och byte av en 440 ton tung transformator i Forsmark.
– Miljöaspekten och sänkning av utsläpp av växthusgaser har blivit allt viktigare. Det är därför Vattenfall har satt upp som mål att vara fossilfritt inom en generation. Kärnkraften kommer tillsammans med övriga kraftslag vara en förutsättning för att nå det målet, säger Björn Linde.
– Sedan den första reaktorn togs i drift i Ringhals 1976 har Vattenfalls kärnkraft producerat drygt 1640 TWh - lika mycket el som Sverige förbrukar under tolv år. Kärnkraften är i princip fossilfri och släpper ut minst koldioxid per kilowattimme av alla kraftslag.
Enligt Vattenfalls senaste epd (Environmental Product Declaration), iso-standard, som beskriver ett kraftslags miljöpåverkan under sin livscykel, släpper kärnkraften ut cirka 4 gram CO2/kWh vilket är lägst av alla kraftslag.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-05-21 15:47:50

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine