Automationscentralen ger robotråd

I sin monter på Elmia arrangerar Robotdalen tillsammans med SAG en aktivitet som de kallar Automationscentralen.
Man kan få svar på frågor som vad kan du automatisera i din produktion? Eller hur upphandlar du en automationslösning på bästa sätt? Aktiviteten ska genomföras för fjärde gången och har blivit mycket populär, uppger Robotdalen.
Här får man träffa experter som ger konkreta tips på lösningar som passar i det egna företaget.


Varje dag från klockan tio kan man lyssna på fem storta robotleverantörer som debatterar kring ett speciellt tema. Framtid och trender, Automation i SME, Maskin-säkerhet och Kompetensbehov och Användarvänlighet är de teman som kommer att lyftas i år.
Robotdalen erbjuder även en kostnadsfri pröva-på utbildning i användandet av industrirobotar.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-05-07 15:55:24

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine