Öppnar ett kundcenter för processindustrin i Västerås

Mikael Miglis, chef för ABB:s  nya kundcentret CoC:t i Västerås.  Foto: Dagmar Zitkova Mikael Miglis, chef för ABB:s nya kundcentret CoC:t i Västerås. Foto: Dagmar Zitkova

Svenska ABB öppnade nyligen ett nytt så kallat Collaborative Operations Center (CoC:t) i Västerås. Det är en i raden av flera sådana samarbetscenter för sina kunder som abb öppnar på marknader runt om i världen. Varje samarbetscenter har fått en unik inriktning som avspeglar respektive marknads industristruktur.
Centret i Västerås kommer att inrikta sig på processindustrin. ABB:s kunder inom den svenska gruvnäringen kommer att stå särskilt i fokus.
–Vi kommer att samarbeta på olika sätt med våra kunder, säger Mikael Miglis, chef för det nya kundcentret CoC:t i Västerås.

Vi ska hjälpa dem så att de kan uppnå fördelar med de senaste digitala teknologierna.
Det kan handla dels om prediktiva analyser och nyckeltal som kan förbättra kundens processer, öka effektivitet, säkerhet och lönsamhet och dels om olika tjänster som förbättrar deras möjligheter att effektivisera underhållsarbete.
De kunder som först kan utnyttja centers service är de som redan har ett avtal inom ABB:s Ability produktutbud.CoC:t levererar idag över 80 tjänster i olika serviceavtal samt hjälper till att leverera fem av ABB:s 210 färdigpaketerade tjänster inom ramen för ABB Ability. Det kan till exempel handla om säkerhet och produktionsoptimering.
Kopplar samman
– ABB:s nya Ability Collaborative Operations Center kommer att koppla samman system, program och tjänster som används av kunder med abb-personal för att dra nytta av den samlade bransch- och informationsexpertisen som de har. Syftet är att uppnå en övergripande drifteffektivitet, säger Mikael Miglis.
– I centret utgår vi från den samlade kunskapen som alla våra anställda här på ABB i Västerås har. De har dessutom utrustats med den senaste digitala tekniken. Centret är bemannat med fem personer varav tre är dataanalytiker. Arbetet kommer att koordineras med våra övriga Collaborative Operations Centers runt om i världen. På det sättet kan vi tillhandahålla utvidgad support och ytterligare expertis.
Driftkritiska system
– Sensorer och driftkritiska system överför data om ”hälsostatus”, prestanda och liknande från anläggningens utrustning till ett CoC:t center. Här har man tillgång till alla de program som behövs för att kunna göra avancerade dataanalyser dygnet runt av alla de data som kommer. På detta sätt kan man snabbt upptäcka potentiella problem, ge råd till kunden om preventivt underhåll och föreslå åtgärder för att förbättra anläggningens prestanda.
Kunderna som exempelvis utnyttjar tjänsten Ability Performance Optimization för gruvspel får möjlighet att köpa flera tilläggstjänster genom det nya CoC:t centret.
Övervakar dygnet runt
– Den fjärranslutna tjänsten analyserar data om gruvspel dygnet runt och samlar in och analyserar data för att automatiskt identifiera, kategorisera och prioritera problem som behöver åtgärdas, säger Mikael Ingo, chef för området Processindustri på ABB i norra Europa.
– Dessa data levereras via förutsägande meddelanden till både kunder och ABB:s personal så att man kan vidta snabba åtgärder för att förbättra funktioner och prestanda. Detta hjälper till att minska oplanerade gruvspelsstopp och öka tillförlitligheten i systemet. Andra avancerade digitala tjänster levererar proaktiv optimering till Ability 800xA styrsystem, PID-regulatorlooper, cybersäkerhet, drivsystem och roterande maskiner för alla processindustrier.
– Alla våra center ingår i ett globalt nätverk och det betyder att vi kan betjäna kunderna på en helt ny digital nivå”.
abb har öppnat fem nya center med särskild fokus på olika grenar av processindustrier under 2017. Utöver detta planeras ytterligare nya center som ska öppna under 2018. Samma dag som abb öppnade det nya centret i Västerås, ägde en centeröppning rum i Oslo. Där står oljeindustrin i fokus.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2018-05-08 07:06:56

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine