Lågspänningsdrivenhet från SEW

Drivenhet med hög robusthet och lång hållbarhet Foto: SEW Drivenhet med hög robusthet och lång hållbarhet Foto: SEW

Lågspänningsdrivenhet CMP ELVCD  har hög robusthet och lång hållbarhet. CMP ELVCD är integrerad i SEW:s automatiseringsstruktur med movi-PLC. Den kan användas för all typ av automatisering med dynamiska och exakta rörelseförlopp upp till 500 W. Lågspänningsdrivenheter används ofta i applikationer för fordon och konsumtionsvaror. Detta är dock är en helt industriduglig, decentraliserad servodrivenhet med alla egenskaper som en SEW-Eurodrive-servoväxelmotor skall ha.
SEW Eurodrive

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-05-07 14:35:25

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine