Ny sågverkslinje i Sandsjöfors

En viktig satsning på sågverk i södra Sverige, säger Claes Svensson, vd för Ata Timber. Foto: Ata-gruppen En viktig satsning på sågverk i södra Sverige, säger Claes Svensson, vd för Ata Timber. Foto: Ata-gruppen

Ata-gruppen öppnade en ny såglinje i Sandsjöfors, rapporterar företaget i en kommuniké.
– Ata Timber R-vik är en modern sågverksanläggning med en förväntad årlig produktion på 100 000 kubikmeter sågade trävaror. Investering motsvarande 150 miljoner kronor, säger Claes Svensson, vd för Ata Timber och Ata Timber R-vik.
– Detta är en av de större satsningarna som har gjorts på sågverk i södra Sverige under de senaste åren. Vår strategi är att uppnå synergieffekter med olika verksamhetsgrenar, säger Claes Svensson. Tillgången på yrkesskicklig personal och bra råvara har varit avgörande och det geografiska läget var viktigt.

Massafabriken Waggeryd Cell, växlar upp produktionen och behöver ökad råvarutillförsel.
Såglinje för kubb
Råvaran kommer utgöras av 2,5 meter klenkubb. Klenkubben dimensionssorteras i en nybyggd timmersortering. En nybyggd såglinje består av en timmerinmatning, en barkmaskin, en sågmaskin och råsortering med paketläggare. Efter paketläggning torkas virket för att därefter justeras och förädlas i hyvleriet.
Ny bränslepanna
– Under året kommer anläggningen att kompletteras med en ny fastbränslepanna och utökad torkkapacitet. Totalt omfattar investeringen cirka 150 miljoner kronor, säger Claes Svensson.
Ata-gruppen prioriterar samarbete med lokala företag i området, exempelvis Axel Anderssons bygg, Bodafors vvs, Höglandets energiautomatik, Rapps smide, Sydsvenska el-anläggningar, Melab, Gustavssons gräv, Brentels smide, Isakssons kranbilar, Holst grus och Sandahls entreprenad.
– Vi ser det här som en oerhört viktig etablering och investering till Nässjö kommun, säger Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2018-04-24 11:00:42

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine