Investerar i anläggning för metallpulver

Sandvik investerar cirka 200 miljoner kronor i en ny anläggning för tillverkning av finkornigt metallpulver i titan och nickel inom affärsområdet Sandvik Materials Technology, rapporterar Sandvik.
Investeringen kompletterar det befintliga utbudet av metallpulver och stärker Sandviks ställning på den snabbt växande marknaden för tillverkning av metallpulver och additiv tillverkning.
Finkornigt metallpulver.
Sandvik säljer redan idag finkornigt metallpulver. Pulver i rostfritt stål, nickelbaserade- och kobolt eller kromlegeringar tillverkas i såväl Storbritannien som i Sverige. Försäljning sker i Europa, Nordamerika och Asien genom varumärket Sandvik Osprey.


Efterfrågan på metallpulver för additiv tillverkning förväntas öka avsevärt de närmaste åren. Titan- och nickelbaserade legeringar är avgörande tillväxtområden för additiv tillverkning och utgör en betydande del av marknaden för metallpulver.
Alla legeringsgrupper
– Den här investeringen är viktig för vår framtida tillväxt och innebär att vi breddar vårt utbud av metallpulver till att omfatta i stort sett alla legeringsgrupper av relevans idag. Dessutom är den ett viktigt bidrag till Sandviks övergripande satsning på additiv tillverkning, säger Annika Roos, chef för produktområde Powder inom Sandvik Materials Technology.
– Metallpulversegmentet och additiv tillverkning blir allt viktigare. Investeringen visar att vi tror på området, säger Göran Björkman, chef för Sandvik Materials Technology.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2018-04-24 11:00:32

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine