Belönas med Monteringspriset 2018

Pristagare  Tommy Karlsson, prisutdelare Anna Davidsson och pristagare Christian Nilsson. Foto: Dan Carlsson, Swerea IVF Pristagare Tommy Karlsson, prisutdelare Anna Davidsson och pristagare Christian Nilsson. Foto: Dan Carlsson, Swerea IVF

Tillsammans har pristagarna utvecklat en ny, flexibel monteringslinje. Svenska Monteringspriset 2018 har tilldelats Christian Nilsson och Tommy Karlsson vid Volvo Construction Equipment i Hallsberg. Priset delades ut den 14 mars i samband med årets Monteringskonferens. Prisutdelare var Anna Davidsson, ansvarig för forskning- och utveckling inom området Produktion hos Volvo Cars.


Belönar flexibilitet
Så här lyder Juryns motivering till årets pristagare:
– Christian Nilsson och Tommy Karlsson har tillsammans lett utvecklingen av en ny flexibel monteringslinje. Deras arbete visar att man kan skapa flexibilitet och effektivitet trots stor skillnad i monteringsinnehåll mellan produktfamiljerna. Det dagliga kundbehovet monteras oberoende av produktmix. Kapaciteten har ökat samtidigt som ytbehovet reducerats och plats frigjorts i materialfasaderna. Christian Nilssons och Tommy Karlssons arbete har lett till betydande förbättringar samtidigt som monteringen rustats för framtida produkter.
Ett föredömme
– Deras arbete utgör ett föredöme för svensk industri, skriver prisjuryn.
Hallsberg är huvudfabriken för tillverkning av systemkomponenter till Volvos anläggningsmaskiner. I fabriken monteras bland annat hytter till dumprar, grävare, jordvältare och hjullastare. Utöver hyttsystem tillverkar man även tankar för olja och bränsle till olika typer av anläggningsmaskiner.
Flera monteringslinjer
Produktionsprocessen består av svets, målning och montering. Cirka 340 medarbetare är verksamma i Hallsbergfabriken och tillsammans producerar de i snitt en hytt var 20:e minut
Fram tills nyligen har dessa olika produkter monterats i separata monteringslinjer. För att öka flexibiliteten och effektiviteten i monteringen har en taktad monteringslinje för alla dessa produkter byggts.
På en enda lina
En utmaning i att kunna hantera dessa produkter på en monteringslinje är inte bara att de varierar mycket i storlek, utan även i monteringsinnehåll, menar prisjuryn. Lösningen blev att kombinera förmontering med flexibel bemanning samt monteringsstationer med förbättrad ergonomi.
– Christian Nilsson och Tommy Karlsson har genom ett föredömligt samarbete lett detta projekt i mål under ett skede där orderingången oväntat skjutit i höjden och slagit nya rekord. Därtill har projektet genomförts under kort tid, ca tolv månader, samtidigt som kostnadsutfallet är lägre än budget. Ett år efter projektstart har lageromsättningshastigheten ökat med 30 procent, 200 kvadratmeter golvyta har frigjorts och körning med gaffeltruck mot monteringsplats har minskat med 80 procent.
Nytt synsätt
– Dessa medarbetare har genom visionärt synsätt och viljekraft tillsammans med projekt- och linjeorganisation installerat ett ”Hallsberg 2.0 på ett imponerande sätt under kort tidsrymd. Dessutom har vi nått cykeltider som är helt outstanding för vår bransch, sade fabrikschefen Tommy Bengtsson i en kommentar när juryn besökte företaget.
– Detta lyckade projekt visar att flexibla ”mixed-model” monteringslinjer kan uppnås i flera olika branscher och att det öppnar dörren för många företag som kanske trott att detta endast är för bilar och lastbilar, sade prisutdelaren Anna Davidsson, som har en lång erfarenhet av svensk montering.
Projektet har haft flera delmål. Förutom att man ville komma bort från truckkörningen runt linan av säkerhetsskäl ville man minimera lyft med travers. Ett annat mål var förbättrad ergonomi.
Energieffektivt
Till de tydliga resultat som man lyckades uppnå hör även större energieffektivitet.
Bland annat minskade elförbrukningen för tryckluftsanvändning (märkbar minskning på 15 procent för läckage). Dessutom minskade installerad belysningseffekt, från 128 kW till 26 kW.Priset består av en glaskulptur av konstnärinnan Ebba von Wachenfeldt och 20 000 kr.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2018-04-24 11:00:12

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine