Produktivitet ökar med mätning

Med 3d-lösningen Composite Inspection System analyseras kolfibermaterial. Foto: Mano Davar Med 3d-lösningen Composite Inspection System analyseras kolfibermaterial. Foto: Mano Davar

Precisionspaketet mäter detaljer med snäva toleranser och komplex geometri. Hexagon har nyligen presenterat en ny innovation i företagets produktserie Global-S.
Serien utgör ett sortiment av koordinatmätmaskiner som kan skräddarsys för specifikt inspektionsarbete och växlande tillverkningsmål. Den nya maskinplattformen omfattar fyra funktionspaket med fokus på nyckelfaktorer för kundernas produktivitet: genomloppstid, precision, mångsidighet och produktion, uppger Hexagon i sin presentation.

Bättre mätrutiner
Global-S bygger på konceptet för ökad produktivitet (eps, Enhanced Productivity Series) från Hexagon Manufacturing Intelligence, och drar nytta av Hexagons teknik och sensorkonfigurationer för att rationalisera skapande, utförande och analys av mätrutiner. eps-konceptet ger användarna tillgång till programvara som är anpassad för deras unika tillämpningar.
Maskinlösningar som till exempel det vibrationsdämpande systemet Compass gör scanningen snabbare och ökar prestandan. Miljöövervakningsverktyget Pulse använder signallampor för effektiva visuella meddelanden.
Under de senaste 15 åren har Hexagon köpt en mängd företag, ett av de senaste förvärven är Apodius. Det är ett tyskt företag nischat mot kvalitetssäkring av kompositmaterial som får en allt större betydelse inom den industriella produktionen av viktiga material för tillverkning för industrin. Ett exempel är fordonsindustrin som i allt större utsträckning bearbetar kompositmaterial.

Säkra kvaliten
Det gäller då att säkra kvaliten på bearbetade produkter i kompositmaterial. Apodius har utvecklat 3d-lösningen Composite Inspection System för analyser av kolfibermaterial. Composite Inspection System är till för Romers mätarm Absolute Arm med integrerad skanning (Integrated Scanning, si).
Composite Inspection System känner av en yta och får fram geometrin på kolfiberdetaljer. Med kameran tas bilder, därmed ser man hur fibrerna är orienterade och man kan då identifiera om detaljen har rätt kvalité eller inte. Man får också information om det finns fiberbrott samt hur riktningen på fibrerna ligger.
Skanningen i detta system kan utföras manuellt med Romers mätarm eller med en robot (som den övre bilden visar).
Mätning är en integrerad del av tillverkningsprocessen och inte, som tyvärr rätt många anser, enbart en kostnad. På mässor brukar Hexagon demonstrera hur mättekniken kan användas i ett tillverkningssammanhang.
Hexagon visar mätutrustningar som kan finnas i en produktionslina. De demonstrerar sensorer för verktygsmaskiner, i anslutning till detta kan besökare se automation med koordinatmätmaskin och robot. Mätmaskinen i cellen, som kan vara en del av en lina, mäter bearbetade detaljer från en bearbetningsmaskin.
All mätinformation i produktionslinan samlas sedan upp och görs om till statistiska kvalitetsanalyser. Kvalitetsinformationen styr inte bara kvaliteten på detaljer/produkter utan även kvaliteten på hela produktionsprocessen och innebär ökad produktivitet för ett företag.
Per Sjögren

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-04-10 07:43:04

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine