En smart fabrik ska locka unga

Projektet Smarta Fabriker drivs av Göteborgs Tekniska College och är ett samarbete mellan studenter och företag. Ett 80-tal studenter från högskola, yrkeshögskola, yrkesvux och gymnasium sammarbetade och uppförde en funktionsduglig produktionsanläggning i miniformat på mässgolvet. Foto: Per Sjögren Projektet Smarta Fabriker drivs av Göteborgs Tekniska College och är ett samarbete mellan studenter och företag. Ett 80-tal studenter från högskola, yrkeshögskola, yrkesvux och gymnasium sammarbetade och uppförde en funktionsduglig produktionsanläggning i miniformat på mässgolvet. Foto: Per Sjögren

Projektet Smarta Fabriker sprider kunskap om digitalisering inom industrin.När årets Underhållsmässa genomfördes, kunde man se flera initiativ som skulle få unga människor intresserade av teknik. Projektet Smarta Fabriker drog sitt strå till stacken och visade en minifabrik och demonstrator. Ett 80-tal studenter från högskola, yrkeshögskola, yrkesvux och gymnasium sammarbetade och uppförde en funktionsduglig produktionsanläggning i miniformat. I anläggningen stansades kartongark för 3d-glasögon. Studenterna lade ner 21 000 arbetstimmar på projektet. Olika samarbetsföretag bidrog med komponenter och handledningstid.


Kundanpassad tillverkning
Besökarna kunde få egna 3d-glasögon som tillverkades i minifabriken. Men för att få sina 3d-glasögon fick man först lösa en del uppgifter. Först fick man skriva in sitt namn i en app för att få en qr-kod. Med hjälp av ett visionsystem kvitterade man sedan en qr-kod in i mobilen. Därefter startade en kundbaserad tillverkningsprocess, (3d-glasögonen började göras). Ett kartongark transporterades genom olika stationer och märkning och stansning utfördes.
Slutförde med montering
Vid en ”utstation” plockade besökaren färdigstansad kartongark och tog den till en station där spillet frånskiljdes. Därefter monterade man själv ihop sina 3d-glasögon.
–Ett viktigt mål med minifabriken är att ska skapa en upplevelse. Studenterna får göra saker själva, inte enbart se processen på en powerpoint-presentation, sade Johan Bengtsson, teknikutvecklingschef vid Göteborgs Tekniska College som är projektägare.
Syftet med hela projektet Smarta Fabriker är att öka intresset för teknik och yrken inom industriföretag.
Det handlar om kompetensutveckling och kompetensförsörjning i framtiden. På detta sätt vill man kunna trygga svensk konkurrenskraft. Det är viktigt om Sverige ska kunna fortsätta att verka på en global marknad.
Digitalisering i industrin
Målet med projektet Smarta Fabriker är även att höja kompetens och sprida kunskap om digitaliseringen inom industrin. Det ska bland annat ske genom att satsa på gemensamma aktiviteter med skola och näringsliv.
Smarta Fabriker ska också locka de riktigt unga barnen till att intressera sig för tekniska yrken. En grupp grundskoleelever besökte mässan och kunde titta på minifabriken för att få en uppfattning om hur modern produktion av idag kan se ut.
Smarta fabriker har cirka ett 60-tal samarbetspartners, bland annat Volvo Group, Schunk och IF Metall.
Per Sjögren

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2018-04-10 07:03:37

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine