Vattenfall vann Amec Award

Foto: Dagmar Zitkova Eva Sundin, chef för Asset Management vid Vattenfall Distribution i Luleå tog emot det nyinstiftade priset Amec Award. Prisutdelare var Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna. Foto: Dagmar Zitkova Eva Sundin, chef för Asset Management vid Vattenfall Distribution i Luleå tog emot det nyinstiftade priset Amec Award. Prisutdelare var Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna.

Amec Award instiftades av The Swedish Asset Management Society och delades ut vid branschmötet Amec, i oktober. Vattenfall Eldistribution blev den första pristagaren.


"Vattenfall Eldistribution belönas för sin insats att ha infört ett ledningssystem som i alla avseenden stödjer kärnverksamheten", skriver juryn i sin motivering.
Att Vattenfalls ledningssystem stöder kärnverksamheten innebär bland annat att elnäten förvaltas kostnadseffektivt med hög kvalité, förklarar juryn.
– Vattenfalls strategier och planer för investeringar och underhåll härleds från relevanta processer med rätt indata, och det framtida förbättringsarbetet inom asset management har fått en infrastruktur som involverar Vattenfall Eldistributions ledning, säger Jan Frånlund, ordförande i Sams, en förening som samlar underhållsbranschen.
Utmärkelsen är ämnad att ges till den organisation eller person som på ett utmärkande sätt lyckats skapa en röd tråd mellan organisationens övergripande mål och värdeskapande konkreta åtgärder.
Lärt av varandra
– Vi har lyckats skapa en röd tråd så att våra strategier för investeringar och underhåll av näten, ja egentligen alla de aktiviteter vi genomför ända ned på anläggningsnivå, hänger ihop med våra affärsmål. Vi har också lärt oss av varandra.  Sverige har lärt bland annat av Tyskland att ha strategier ned på detaljnivå, till exempel per anläggningsgrupp. Vi har också alltid haft bra stöd och uppmuntran från koncernen och Group Asset Management, och utan det stödet skulle vi inte fått detta pris, kommenterar Eva Sundin utmärkelsen  på Vattenfalls Intranät.

 

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2013-11-07 15:39:59

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine