L

Kalender

Events Calendar

Robotiserad Automation, Jönköping 12 september 2017

Konferens om hur robotiserad automation kan öka konkurrenskraften i små och medelstora företag och hur denna bör utformas. På programmet finns praktikfall liksom framtida användningsområden. Konferensen riktar sig till företagsledare, produktionschefer och produktionstekniker, liksom studenter, konsulter och systemintegratörer.

Tid Tuesday 12 September 2017
Location  Swira

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine

Aktuellt nummer