L
Foto: ITF

ITF föreningens huvudsyfte är att skapa kontaktmöjligheter

Personer som arbetar inom automationsområdet på olika sätt möts på en gemensam plattform.

Redan i den första paragrafen i föreningens stadgar understryks det att en av föreningens viktiga uppgifter är att skapa kontaktmöjligheter mellan personer som arbetar med automation på olika sätt. En grupp som itf speciellt värnar om är de som är lärare och studenter på tekniska utbildningar på alla nivåer.

ITF arbetar med att utveckla Automationsutbildningen i gymnasieskolan

Efter riksdagens beslut om det nationella programutbudet ska de nationella råden för yrkesprogrammen utgöra permanenta forum för dialog mellan Skolverket och avnämarna kring yrkesutbildningens kvalitet, innehåll och utformning.

 

ITF

Högt tryck på ITF-träffen Automationsdagarna

Många besökare deltog i konferensen och berömde arrangemangets tunga programpunkter.

ITF:s Automationsdagar ägde rum den 31 januari och 1 februari 2018 på Scandic Infracity i Upplands Väsby. Det var redan andra gången i rad som evenemanget gick i Upplands Väsby. Konferensanläggningen är strategiskt belägen utmed motorvägen mellan Arlanda och Stockholm vilket är en fördel för de långväga besökarna. Vad tidningen Automation erfar, var man nöjd med arrangemanget. Både när det gäller lokalerna och programmet i stort.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook