Nu heter vi ITF Automation

Årsmötet har beslutat att byta namn från Instrumenttekniska föreningen till  ITF Automation.

För många medlemmar indikerar ordet ”instrument” eller ”mätinstrument” en av de viktigaste komponenterna i begreppet Automation, kanske den allra viktigaste. För, som någon gammal, vis man sade (dock oklart vem): ”att mäta är att veta” och självklart är det så att om man inte vet var man är så är det mycket svårt att veta åt vilket håll man skall styra. 

När ITF grundades 1956 var det under namnet ”Instrumentteknikerklubben”. Men industrierna började automatiseras långt tidigare, fast då handlade det mera om mekanisk automation, att utnyttja energikällor som vind- och vattenkraft för att automatiskt utföra manuellt arbete och speciellt malarbete i mjölkvarnar. (inom parentes så är detta skälet till att ett pappersbruk än idag kallas ”paper-mill” (pappers-kvarn) på engelska). När ångmaskinen sedan gjorde sitt intåg i industrin, och sedan de elektriska drifterna, så utvecklades den mekaniska automatiseringen snabbt.  (Läs hela rtikeln i den bifogade PDF filen).

 

ITF sidorna april

Belönade avgångsklassen vid Automationslinjen i Perstorp

ITF belönade avgångsklassen vid Automationslinjen i Perstorp. Under årets ITF Automationsdagar delades ITFs Framtidspris 2019 ut till en grupp gymnasieelever.

Automation är en betydelsefull faktor när industrin vidareutvecklas för att möta en globalt ständigt ökande konkurrens. Med förnuftig automation ökar företagen sina möjligheter att utveckla lönsamheten, att öka produktion och kvalitet och samtidigt hålla nere resursförbrukning samt att minimera miljöpåverkan.
Under en lång följd av år har intresset för tekniska utbildningar i allmänhet varit vikande. ”Då har det känts viktigt för oss som arbetar professionellt med automation att verka för att popularisera utbildningar inom området. Det är ju dagens ungdomar som skall stå för kompetensen i våra anläggningar när nuvarande automationsingenjörer pensioneras” – understryker Rickard Lycke, ordförande i ITF  Automation.
”Det känns för oss i styrelsen bra att vi i år kunnat tilldela ITF:s Framtidpris till en automationsklass som verkligen gjort bra ifrån sig, såväl i skolan som ute i APL” – avslutar Rickard.
Klassen består av Mattias Hagelkvist, Alvin Karlsson, Marcus Sandell, Timmy Ta och Marcel Yang, samt läraren Erica Olofsson. I sin prismotivering anger styrelsen att ”klassen uppmärksammas för att de tillsammans med sina lärare utvecklats till bra representanter för den kommande generationen av Automationsingenjörer. Inte minst har eleverna, tillsammans med sina handledare, på ett utomordentligt sätt tacklat de utmaningar de mött under det ArbetsPlatsförlagda Lärandet (APL)”. (läs artikeln i den bifogade PDF filen)

ITFs Automationsdagar 2019

Bilden collage ITF dagar2019 hemsidan

ITF sidorna från januari

Att instrumentera ett flödesschema

Det är kanske inte det första en nyanställd ingenjör får göra, men det är ett spännande arbete. Att instrumentera ett flödesschema, det kanske inte är det första man får göra som nyanställd ingenjör i en processindustri. Men det är ett spännande arbete. Det kan handla om en helt ny processlinje eller en komplettering eller en uppdatering av ett existerande processavsnitt. Ofta finns redan processchemat och en grundläggande tanke om vad som behöver styras och vad som behöver mätas. I bästa fall innehåller redan underlaget en genomtänkt idé om hur processen skall instrumenteras. I andra fall finns bara en tanke, som kan tjäna som utgångspunkt för vidare funderingar och diskussioner. Detta är en arbetsuppgift där det naturligtvis är bra med en bra utbildning i botten, men det är samtidigt ett arbetsområde där man utvecklas kraftigt vartefter man får mer och mer erfarenhet. Detta har itf Automation tagit fasta på och erbjuder under 2019 års Automationsdagar ett utbildningsblock där Lennart Johansson, mångårig konsult på Pidab, delar med sig av sina erfarenheter som han tillägnat sig under mer än trettio års arbete inom området. Att arbeta med processautomation i allmänhet är ju spännande och yrket erbjuder ständigt nya utmaningar.

 

Foto: ITF

ITF Automation satsar ännu mer på utbildning

ITF Automationsdagar har etablerat sig som en viktig mötesplats för teknikanvändare.

År 2019 arrangerar itf Automation de populära Automationsdagarna för 31:a gången i rad. Evenemanget har etablerats som en viktig mötesplats för användare, konsulter och leverantörer som arbetar med professionell automation och mätteknik. Automationsdagarna vilar traditionellt på tre ben, dels de olika föredragssessionerna där målet är att deltagarna i föredragsform skall kunna utbyta erfarenheter ”oss kollegor emellan”. De kompletteras av en utställning där deltagarna träffar representanter för viktiga leverantörer och konsulter inom området. En annan viktig funktion hos Automationsdagarna är att erbjuda en plattform där deltagarna kan bygga vidare på sitt nätverk. Det sker genom spontana möten under luncher och fikapauser och under den uppskattade konferensmiddagen.

 

Foto: ITF

ITF föreningen lyfter automation på olika arenor

ITF Automation arbetar inte bara med att utveckla kompetensen bland dem som arbetar med professionell mätteknik och automation, t. ex. genom Automationsdagarna. Föreningen har också en mycket viktig uppgift att öka den allmänna medvetenheten om automationens betydelse för företagens internationella konkurrenskraft, och därmed för landet som helhet. En annan, och kanske ännu viktigare uppgift, är att medverka till att säkerställa den framtida rekryteringen av kompetent personal. I det arbetet är exempelvis ITF, genom Kent Gidlöf, representerade i Skolverkets Nationella Råd för El- och Energi-programmet.

– Jag kan tycka att det är lite konstigt att ”Automation” i gymnasieskolan har placerats som en underkategori inom el och energi. Understryker Åke Hansson, viceordförande i styrelsen för ITF Automation. Snarare är det så att ”Automationskunskap” känns som en övergripande kunskap som bland annat har tillämpningar inom yrkesprogrammet el och energi, men också inom exempelvis programmet VVS och fastighet. Processautomation spänner ju över ett mycket bredare område än bara el och energi.

Foto: ITF

Kraftvärmeverket optimerade styrningen med simulering

Grundtanken var att lära sig hur de olika delarna i systemet påverkar varandra

I samband med ITF:s årsmöte fick deltagarna möjlighet att besöka Eon:s kraftvärmeverk på Händelö utanför Norrköping. Verket startade en gång med ett par kolpannor med tre tryckregulatorer, en per ångförbrukare. Efter hand tillkom flera pannor, nya förbrukare och en ny betydande kund, Agroetanol, med sina speciella krav. Fortfarande var i princip varje ställdon utrustad med sin egen tryckregulator. Det ledde till att styrsystemet då bestod av ett femtontal ångtrycksregulatorer som alla, direkt eller indirekt, påverkade funktionen hos de andra. Ångan produceras med ett högt tryck i ett antal ångpannor. Förbrukarna kan använda högtrycks-ånga eller lågtrycksånga. Ångtrycket från pannorna måste alltså reduceras ner till de tryck som användarna behöver. En turbingenerator används för att utvinna el samtidigt som trycket sänks från panntrycket till högtrycksnätet.

Foto:ITF

Förslag på fortbildningsteman för ITF:s Automationsdagar 2019

Tematitlarna är ännu preliminära och kan komma att modifieras. Även du kan lämna förlsag !

Styrelsen påbörjade redan före sommaren arbetet med planeringen inför itf Automationsdagar 2019. Nästa utbildningskonferens, den 31:a som arrangeras av ITF, äger rum på Scandic InfraCity i Upplands Väsby den 6-7 februari 2019. Således på onsdag-torsdag i vecka 6. Tisdagen innan, vilket är den 5 februari, blir förberedelsedagen inför utbildningen och utställningen som öppnar på onsdag morgon. Notera att tematitlarna ännu är preliminära och kan komma att modifieras vartefter arbetet med att skapa ett attraktivt utbildningsprogram fortskrider.
Styrelsens olika projektledare/moderatorer arbetar för närvarande med nedanstående preliminära tematitlar. Eftersom Automationsdagarna främst är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan automationsingenjörer verksamma inom området tar styrelsen tacksamt emot tips på företag eller personer som gjort erfarenheter som kan komma till nytta för andra inom branschen.


Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook