AI och digitalisering inom process på Automationsdagarna 2020

Begreppet AI (Artificiell Intelligens) är ett av de stora inneorden i diskussionerna kring digitaliseringen. Vi som var med på 80-talet kommer ihåg att det var ett populärt begrepp redan då.Då handlade det om att kunna styra en process om vilken kunskaperna var begränsade, och om att effektivt kunna sortera ut vilka larm i en larmskur som var signifikanta, så kallde ”Intelligenta larmsystem”. Men intresset för AI och neurala nätverk mattades av efter hand. En orsak var att ”den artificiella intelligensen” fungerade bra som ett verktyg för att snabbt identifiera processer som man sedan kunde använda för att med fysikalisk/kemisk grundkunskap förbättra styralgoritmerna, men i praktiskt bruk så var den artificiella intelligensen bara smart ”i de flesta fall”. Men i de fall där slutsatserna blev helt fel kunde intelligensen då orsaka stor skada på kort tid. Förtroende för tekniken var svår att upprätthålla i praktisk drift.

Åke Hansson minns ITFs historia

Efter nästan ett kvarts sekel i föreningens tjänst lämnar Åke ITF-föreningens styrelse. Till föreningens årsmöte i maj hade Åke Hansson avböjt omval och lämnade därmed styrelsearbetet efter 24 aktiva år i styrelsen. Han har alltså varit aktiv under nästan hela den tid som ITF Automation drivit ITF Automationsdagar, så det kan vara en god anledning för en liten tillbakablick på föreningens moderna historia.

Du gick med i föreningen ITF 1985. Varför blev du medlem just då? 

– Då hade jag arbetat ett tiotal år i branschen i en handfull olika befattningar och kände mig väl relativt etablerad i min yrkesroll. Jag kände nog att det var dags att ”lyfta blicken” och utveckla mitt nätverk utanför företaget. (Läs mer i den bifogade PDF filen).

Automationsdagar 2020 till Göteborg

ITF Automationsdagar 2020 kommer att hållas den 5-6 februari i Eriksbergshallen i omedelbar anslutning till Quality Hotel 11, där även en del av aktiviteterna kommer att äga rum. Tisdagen den fjärde februari är förberedelsedagen (med get-together-kväll). Själva konferensen genomförs onsdag/torsdag den 5-6 februari. 

Liksom 2019 kommer de vanliga temasessionerna att kompletteras med ett antal dedikerade utbildningsblock. De uppfattades som mycket värdefulla komplement till hela ”fortbildningspaketet” som ingår i konceptet ITF Automationsdagar. Styrelsen har arbetat med Automationsdagarna sedan i våras och på planeringsmötet i augusti beslöt styrelsen att inrikta det fortsatta planeringsarbetet på nedanstående temasessioner och utbildningspass. Styrelsen vill gärna ha tips på vad som skulle kunna ingå i de olika passen. Speciellt intressant är det att få tips på användare som kan dela med sig av sina egna (eller fabrikens) konkreta tankar och erfarenheter från arbete ”på fältet”. Tipsa gärna styrelsen genom ett mejl till kansliet eller till berörd projektledare.

(Läs hela rtikeln i den bifogade PDF filen).

Nya i ITF Automations styrelse

Att arbeta i ITF Automations styrelse är en hedersbefattning som innebär en del aktivt arbete. 

ITF Automation är en anrik förening med rötter från 1956. Redan i de första tankarna slogs det fast att föreningen skall vara en sammanslutning ”för fortsatt samarbete och meningsutbyte fackmän emellan”.Föreningens fokus låg inledningsvis på att se till att det växte fram en enhetlig svensk nomenklatur inom området och att det skulle finnas bra utbildningsmaterial på svenska. (Eftersom området som vi nu kallar ”professionell automation och mätteknik” var så nytt så var fortfarande många läroböcker på engelska eller tyska och de facktermerna översattes ofta lite ”slumpartat” till svenska). Idag ligger föreningens fokus främst inom tre olika områden. Dels att allmänt inom samhället och inom företagen sprida kunskap om nyttan med automation och det värdefulla arbete som automationsingenjörer bidrar med för att öka konkurrenskraften i sina respektive företag. Dels att verka för att automationsämnen lyfts fram inom alla nivåer i skolsystemet och samtidigt verka för att dagens ungdomars intresse för att söka sig till en automationsutbildning fortsatt stärks. Sist men inte minst vill föreningen verka för att stimulera dagens automationsingenjörer till att vidareutvecklas inom sina yrken genom att delta i olika fortbildningar och nätverk. Föreningens verksamhet drivs på ideell basis av en styrelse bestående av nio personer.

ITF Automations utbildningsdag

Utbildningsdagen och studiebesöket i Sundsvall avslutades på Sveriges modernaste massabruk.

Under utbildningsdagen presenterade Mats O’Nils spännande information från Mittuniversitetets forskningscentrum stc (”sensible things that communicate”) något som säkerligen kommer att beröra oss alla. Centret, som omfattar ett 80-tal personer, forskar bl.a. om det som kallas iiot (”Industrial Internet of Things”). Tanken är att alla ”saker” som bär på information också skall kunna koppla upp sig mot internet och dela med sig av den informationen. (Läs hela rtikeln i den bifogade PDF filen).

 

Nu heter vi ITF Automation

Årsmötet har beslutat att byta namn från Instrumenttekniska föreningen till  ITF Automation.

För många medlemmar indikerar ordet ”instrument” eller ”mätinstrument” en av de viktigaste komponenterna i begreppet Automation, kanske den allra viktigaste. För, som någon gammal, vis man sade (dock oklart vem): ”att mäta är att veta” och självklart är det så att om man inte vet var man är så är det mycket svårt att veta åt vilket håll man skall styra. 

När ITF grundades 1956 var det under namnet ”Instrumentteknikerklubben”. Men industrierna började automatiseras långt tidigare, fast då handlade det mera om mekanisk automation, att utnyttja energikällor som vind- och vattenkraft för att automatiskt utföra manuellt arbete och speciellt malarbete i mjölkvarnar. (inom parentes så är detta skälet till att ett pappersbruk än idag kallas ”paper-mill” (pappers-kvarn) på engelska). När ångmaskinen sedan gjorde sitt intåg i industrin, och sedan de elektriska drifterna, så utvecklades den mekaniska automatiseringen snabbt.  (Läs hela rtikeln i den bifogade PDF filen).

 

ITF sidorna april

Belönade avgångsklassen vid Automationslinjen i Perstorp

ITF belönade avgångsklassen vid Automationslinjen i Perstorp. Under årets ITF Automationsdagar delades ITFs Framtidspris 2019 ut till en grupp gymnasieelever.

Automation är en betydelsefull faktor när industrin vidareutvecklas för att möta en globalt ständigt ökande konkurrens. Med förnuftig automation ökar företagen sina möjligheter att utveckla lönsamheten, att öka produktion och kvalitet och samtidigt hålla nere resursförbrukning samt att minimera miljöpåverkan.
Under en lång följd av år har intresset för tekniska utbildningar i allmänhet varit vikande. ”Då har det känts viktigt för oss som arbetar professionellt med automation att verka för att popularisera utbildningar inom området. Det är ju dagens ungdomar som skall stå för kompetensen i våra anläggningar när nuvarande automationsingenjörer pensioneras” – understryker Rickard Lycke, ordförande i ITF  Automation.
”Det känns för oss i styrelsen bra att vi i år kunnat tilldela ITF:s Framtidpris till en automationsklass som verkligen gjort bra ifrån sig, såväl i skolan som ute i APL” – avslutar Rickard.
Klassen består av Mattias Hagelkvist, Alvin Karlsson, Marcus Sandell, Timmy Ta och Marcel Yang, samt läraren Erica Olofsson. I sin prismotivering anger styrelsen att ”klassen uppmärksammas för att de tillsammans med sina lärare utvecklats till bra representanter för den kommande generationen av Automationsingenjörer. Inte minst har eleverna, tillsammans med sina handledare, på ett utomordentligt sätt tacklat de utmaningar de mött under det ArbetsPlatsförlagda Lärandet (APL)”. (läs artikeln i den bifogade PDF filen)

ITFs Automationsdagar 2019

Bilden collage ITF dagar2019 hemsidan

ITF sidorna från januari


Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook