När använde du senast ett karbonpapper?

När använde du sist ett karbonpapper, vilket år och vilken månad? Jag tror inte någon kan svara på den frågan, de bara försvann och hur länge sedan vet vi nog inte heller, för att utvecklingen har snurrat på. Jag tror inte jag behöver lista så många fler för att ni ska förstå vad jag är ute efter, men Spotify, Bankappar, Swish bara för att nämna några i närtid, men listan kan göras längre. 

På många områden kan vi nog inte svara på frågan när ”det” försvann, det arbetssättet eller den tjänsten, de bara försvann. Kontanter är en annan sådan tjänst som vi ser samma utveckling på. Mycket av ovan beror på den digitalisering som pågår och som vi mer och mer anpassar oss till, omedvetet eller medvetet. 

 

Men pågår den digitala utvecklingen på alla områden inom samhället och industrin? 

Där skulle jag vilja säga nej, vi strävar emot utvecklingen på många områden, om det sedan beror på vårt kontrollbehov eller att vi är lite bekväma och gärna gör som vi gjorde tidigare det vet jag inte. När vi driver våra industriprojekt idag så har vi samma kravställning i våra upphandlingar idag som vi hade för 10-20 år sedan. 

 

Vi kräver olika former av dokument, en del på grund av lagliga krav och den utvecklingen går tyvärr också sakta. Men många av de krav vi ställer idag gör vi för att vi alltid gjort så tidigare. 

 

Jag är själv gammal konstruktör av el-, instrument- och automationsanläggningar mot processindustrin och CAD har givetvis varit ett viktigt verktyg för att verkställa de krav som ställts. Men redan under mitten av 1980-talet så hade jag kollegor som byggde automatgenereringsverktyg där vi genererade CAD dokument från databaser för att tillfredsställa kraven på den tidens arbetssätt vid montage, utcheckning och relationshandlingar. Nu är jag inte lika aktiv i det handfasta projekterandet längre men det känns som mycket av arbetssätten och kravställningar 2021 är kvar på samma nivå.

 

Något som borde tala för en utveckling är ”The Document dilemma”. Ett dokument är ofta en ögonblicksbild av Data som dokumentet visualiserar! 

Vilket borde vara enklast att förvalta i en digital framtid? Ögonblicksbilder eller datakällan?

 

Jag vill utmana er med följande idé.

Av alla dokument vi skapar idag med hjälp av olika CAD verktyg där resultatet är en 2D vy, vilka skulle vi kunna låta bli att skapa och därigenom också skapa ett digitalt förvaltarskap för? 

 

Mycket av det som skapas för El och Instrument funktioner i industrin är 2D ritningar. Är det inte dags att gå till källan? 

Vad behöver vi? 

  • Behöver montören en ritning för att koppla in kablar? Räcker det inte med en lista på kopplingspunkter mm. som montören kan visualisera? 
  • Behöver man en layout som ritning för att ställa upp ett skåp eller stativ? Borde det inte räcka med att man kan visualisera modellen och se vilka mått som är angivna?
  • Behöver vi ett kretsförbindningsschema för att felsöka ett el- eller instrumentobjekt? 

Den information som krävs för att göra arbetet finns visualiserat som information. Behöver vi stöd så finns typschema, men informationen kan visualiseras i lista eller tabellform. 

 

Jag har en god vän som jag tycker har en bra liknelse hur vi agerar privat men inte alltid som professionell. Bank-APPen som de flesta av oss numera har i vår Smartphones. Tidigare fick vi brev från banken, sen byttes det mot att vi med våra datorer och skrivare kunde ta ut kontoutdrag. Vem printar ut dem idag på papper? Idag öppnar vi vår Bank-APP visualiserar det vi behöver med en smart navigering och får svar på våra behov. 

 

Så kan vi inte tänka, vad har jag för visualiseringsbehov i mitt yrke, vilken information behöver jag för att genomföra mina arbetsuppgifter? Måste jag söka informationen inbundet i ett dokument i ett dokumentarkiv eller skulle jag kunna navigera i en logisk struktur ner till den information som behövs. 

 

Det vill säga visualisera informationen i ett format som dessutom gör det mer mobilt också, till exempel på en ”Padda” eller min Smartphone som jag ändå inte tar ett steg utan. 

 

Så skulle vi kunna driva ett industriprojekt helt utan dokument?

Ja kan byggbranschen göra det, så är jag övertygad om att även processindustrin och den tillverkande industrin skulle kunna reducera antalet dokument till ett minimum. Alla har väl hört talas om BIM. Frågan är mer vilja än teknik 2021, det är min personliga åsikt. 

 

Många pratar om digitala tvillingar, AI och en massa andra fantastiska möjligheter vi har, men jag vill hävda att det kommer vara möjligheter och något vi kan drömma om. Går vi inte tillbaka till vår vardag och se hur mer digital jag kan vara i mitt yrke och vilka digitala krav som jag kan ställa redan idag på nästa projekt så kommer det fortsätta att vara möjligheter och inte realiteter.

 

Jag återkommer till byggbranschen, där det genomförs projekt i Sverige med stora kontorskomplex helt utan en enda utskriven ritning. Allt finns i den digitala modellen. De som driver frågan är fastighetsägarna, de ställer krav i sina upphandlingar att leverantörerna följer angivna digitala arbetssätt. 

Bild1

Figur 1, Johannes Ris, Byggstyrning

 

Så när slutar vi kräva relationshandlingar som dokument och ersätter dem med informationsleveranser som vi visualiserar? Då kan vi föda våra framtida digitala tvillingar och med hjälp av AI, analysera våra anläggningars produktivitet, baserat på det Data vår informationsförvaltning byggt upp. 

 

Jag är övertygad om att vi behöver tänka om, visualisering är inte samma sak som att skapa dokument. Visualisering innebär ett åskådliggörande av komplexa, flerdimensionella, sammanhang genom uttryckssätt som anpassats för människans synsinnen. (Källa Wikepedia)

 

Erik Molin Styrelseledamot ITF / Projektledare i det egna konsultbolaget ForsCon AB / Operativ resurs SEIIA.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook