ITF Automations årsmöte 2021

Läs hela artikeln som PDF-fil Läs hela artikeln som PDF-fil

Föreningens årsmöte genomfördes tisdagen den artonde mellan klockan 13.00 – 14.30, och då åter som ett virtuellt och coronasäkert möte på nätet med mötesverktyget Teams och med Menti som omröstningsverktyg. Deltagarantalet var mycket begränsat trots att mötestekniken fungerade bra. Styrelsen presenterade sin verksamhetsberättelse som redan tidigare är kommunicerad till alla föreningens medlemmar. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 protokollförda möten (varav 4 där man träffats fysiskt). Föreningen har under 2020 arrangerat ett välbesökt och uppskattat itf Automationsdagar på Eriksbergshallen i Göteborg den 5-6 februari 2020. Årsmötet hölls sedan via nätet den 13 maj, men den planerade utbildningsdagen måste på grund av coronarestriktionerna flyttas till 2021.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook