Just nu digitaliseras Sverige

Läs hela artikeln som PDF-fil Läs hela artikeln som PDF-fil

Digitailiseringstrenden är en av de största trenderna just nu. Inom processindustrin startades naturligtvis den utvecklingen för något halvt sekel sedan. Men nu sprider sig digitaliseringen till många fler verksamheter, och till nya verksamhetsområden där datorernas breda nytta inte har en lika lång tradition. 2018 bildades Digg (Myndigheten för Digital Förvaltning) med placering i Sundsvall. Myndigheten har ett 70-tal medarbetare och skall verka för att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och ansvara för dess infrastruktur. Den är alltså ett stöd när regeringen utvecklar och digitaliserar den offentliga förvaltningen.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook