Så planeras ett underhållsstopp i coronatider

Läs hela artikeln som PDF-fil Läs hela artikeln som PDF-fil

Fabrik med 335 anställda måste lösa logistiken med ytterligare 1300 underhållspersoner per dag.

Moderna processindustrier kännetecknas av att de i princip försöker hålla produktionen igång dygnet runt under hela året. Underhåll strävar man efter att försöka genomföra utan att störa produktionen mer än nödvändigt. Men ibland är de åtgärder som skall utföras så omfattande att större delen av fabriken måste stängas. Ett sådant större stopp innebär med nödvändighet att många olika experter från hela landet måste arbeta på fabriken under någon eller några veckor.
Det är alltid en stor utmaning att få ihop logistiken under ett sådant stopp. Inte bara skall materialleveranser och arbeten i fabriken matchas ihop för att arbetet skall flyta på så smidigt som möjligt. Det är dessutom en hel del personal som skall hanteras, de behöver rum för klädombyte, tillgång till toaletter och någonstans att äta.

Det är mycket att tänka på under ett ”normalt” stopp. Och det blir svårare när man dessutom måste genomföra ett stopp under en coronaepidemi.
Södra Cells massabruk i Mörrum genomför i skrivande stund ett större underhållsstopp.
Södra är en skogsägarförening med drygt 53 000 skogsägare som medlemmar och producerar massa vid sina tre stora massabruk: i Mönsterås (750 000 ton/år), Värö (700 000 ton/år) och i Mörrum (470 000 ton/år- varav textilmassa utgör runt 170 000 ton/år).
Det gör Södra Cell till en av Europas ledande tillverkare av massa för avsalumarknaden. Södra är dessutom en betydande leverantör av biobränsle, grön el och fjärrvärme.

Mörrumsfabriken ligger vid Östersjön i Blekinge, nära Karlshamn. Fabriken har drygt trehundra anställda. På fabriken finns två massalinjer; på linje 1 produceras dissolvingmassa och på linje 2 produceras långfibrig barrmassa enligt sulfatprocessen.
Själva ”hjärtat” i en sådan fabrik utgörs av Sodapannan, den anläggning där den del av trädet som inte blir fibrer förbränns. I sodapannan genereras ånga/värme till fabrikens drift. Det är också där som förbrukade kemikalier återvinns. En modern massafabrik levererar dessutom nettoenergi till samhället i form av värme och el. Så när större arbeten måste göras kring sodapannan, då måste produktionen stoppas.

Ett storstopp är alltid en stor logistisk utmaning. Alla stopparbeten måste synkroniseras så att de olika arbeten som utförs, görs i den ordning som minimerar tiden för stoppet, samtidigt som den tillgängliga personalen och andra resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.
Vid ett storstopp kommer inhyrda experter från hela landet som dessutom skall ha tillgång till omklädningsrum, duschar och toaletter. De skall passera in och ut ur fabriken på ett ordnat sätt och de skall dessutom ha tillgång till mat. Med tanke på att fabriken normalt har 335 anställda så är det en stor utmaning att ta väl hand om ytterligare runt 1300 personer per dag.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook