ITFs utbildningsdag i Lund ställs in - årsmötet görs virtuellt

Läs hela artikeln som PDF-fil Läs hela artikeln som PDF-fil

På grund av Coronasituationen har ITF Automations styrelse beslutat att helt ställa in den planerade utbildningsdagen i Lund den 13:de maj. Styrelsen planerar att försöka genomföra utbildningsdagen vid ett senare tillfälle. Föreningens årsmöte planeras dock fortfarande att genomföras den 13:maj, men då som ett virtuellt möte på nätet. Årsmötet är föreningens viktigaste möte under året då styrelsen bl.a. presenterar föreningens bokslut och årsberättelse, varefter medlemmarna röstar om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret.Dessutom skall förrättas val till viktiga förtroendeposter i föreningen. Styrelsen avser även att lägga fram ett förslag på en uppdatering av föreningens stadgar. Styrelsen arbetar därför med att finna en tillfredsställande lösning på hur alla medlemmar skall kunna delta i mötet på nätet, och även lämna sina röster på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt att du som medlem gör din röst hörd. Det är under årsmötet som du verkligen kan påverka hur föreningen skall utvecklas. Alla uppgifter inför årsmötet kommer att publiceras senast den 28 april på föreningens hemsida, www.itfautomation.se, samt genom mejl till alla medlemmars senaste kända mejladress. Logga in på ditt matrikelkort och verifiera att alla dina uppgifter är uppdaterade och korrekt angivna (speciellt vad avser din primära (och sekundära) mejladress samt födelsedatum). Varmt välkommen att medverka vid föreningens första virtuella årsmöte onsdagen den 13 maj 2020.
Åke Hansson /
för ITF Automation

 

 

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook