Ännu mera utbildning på ITF Automationsdagar 2020

Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF fil. Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF fil.

ITF Automationsdagar är kanske föreningens viktigaste aktivitet för att vidareutveckla kompetensen hos de som arbetar inom området professionell automation och mätteknik. Under Automationsdagarna träffas automationsingenjörer och andra intresserade från hela landet och representerande de flesta branscher för att under några dagar träffa likasinnade och dela erfarenheter med varandra.  Under några intensiva dagar delar inbjudna experter med sig av sina kunskaper inom sina egna specialområden och i de rikliga pauserna däremellan ges det gott om tillfällen att diskutera angelägna frågor med kollegor, också från andra branscher än den egna.

Nominera till ITF Automationspris 2020

Föreningen vill med priset speciellt uppmärksamma personer som tjänar som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området och inte minst för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kanske stimuleras att välja en bana inom just professionell automation och mätteknik. Således till personer som verkar i ITF:s anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Skicka ditt förslag till itf Automations kansli [Kansli@itfautomation.se], eller lämna det i föreningens tipslåda på hemsidan.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook