Nya i ITF Automations styrelse

Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF fil. Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF fil.

Att arbeta i ITF Automations styrelse är en hedersbefattning som innebär en del aktivt arbete. 

ITF Automation är en anrik förening med rötter från 1956. Redan i de första tankarna slogs det fast att föreningen skall vara en sammanslutning ”för fortsatt samarbete och meningsutbyte fackmän emellan”.Föreningens fokus låg inledningsvis på att se till att det växte fram en enhetlig svensk nomenklatur inom området och att det skulle finnas bra utbildningsmaterial på svenska. (Eftersom området som vi nu kallar ”professionell automation och mätteknik” var så nytt så var fortfarande många läroböcker på engelska eller tyska och de facktermerna översattes ofta lite ”slumpartat” till svenska). Idag ligger föreningens fokus främst inom tre olika områden. Dels att allmänt inom samhället och inom företagen sprida kunskap om nyttan med automation och det värdefulla arbete som automationsingenjörer bidrar med för att öka konkurrenskraften i sina respektive företag. Dels att verka för att automationsämnen lyfts fram inom alla nivåer i skolsystemet och samtidigt verka för att dagens ungdomars intresse för att söka sig till en automationsutbildning fortsatt stärks. Sist men inte minst vill föreningen verka för att stimulera dagens automationsingenjörer till att vidareutvecklas inom sina yrken genom att delta i olika fortbildningar och nätverk. Föreningens verksamhet drivs på ideell basis av en styrelse bestående av nio personer.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook