L

Belönade avgångsklassen vid Automationslinjen i Perstorp

Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF-fil Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF-fil

ITF belönade avgångsklassen vid Automationslinjen i Perstorp. Under årets ITF Automationsdagar delades ITFs Framtidspris 2019 ut till en grupp gymnasieelever.

Automation är en betydelsefull faktor när industrin vidareutvecklas för att möta en globalt ständigt ökande konkurrens. Med förnuftig automation ökar företagen sina möjligheter att utveckla lönsamheten, att öka produktion och kvalitet och samtidigt hålla nere resursförbrukning samt att minimera miljöpåverkan.
Under en lång följd av år har intresset för tekniska utbildningar i allmänhet varit vikande. ”Då har det känts viktigt för oss som arbetar professionellt med automation att verka för att popularisera utbildningar inom området. Det är ju dagens ungdomar som skall stå för kompetensen i våra anläggningar när nuvarande automationsingenjörer pensioneras” – understryker Rickard Lycke, ordförande i ITF  Automation.
”Det känns för oss i styrelsen bra att vi i år kunnat tilldela itf:s Framtidpris till en automationsklass som verkligen gjort bra ifrån sig, såväl i skolan som ute i APL” – avslutar Rickard.
Klassen består av Mattias Hagelkvist, Alvin Karlsson, Marcus Sandell, Timmy Ta och Marcel Yang, samt läraren Erica Olofsson. I sin prismotivering anger styrelsen att ”klassen uppmärksammas för att de tillsammans med sina lärare utvecklats till bra representanter för den kommande generationen av Automationsingenjörer. Inte minst har eleverna, tillsammans med sina handledare, på ett utomordentligt sätt tacklat de utmaningar de mött under det ArbetsPlatsförlagda Lärandet (APL)”.
Det var en mycket glad grupp av elever och lärare som deltog på årets Automationsdagar. Alla verkar uppenbart nöjda med sitt utbildningsval.
Läraren Erica Olofsson var naturligtvis både glad och stolt över vad klassen presterat och trycker på att det naturligtvis är mycket bra elever men också på att det är många lärare och en bra ledning på skolan som bidragit till det här fina resultatet.

Hur kommer det sig att dessa elever sökte just till Automationsutbildningen vid Perstorps tekniska gymnasium? Ett genomgående svar tycks vara att de redan tidigt haft ett intresse av teknik i allmänhet och av automation i synnerhet. Det goda ryktet som skolan har i bygden har naturligtvis också underlättat valet.
Skolan erbjuder också extra kurser som ger eleverna friheten att efter skolan antingen studera vidare eller att börja arbeta direkt. Marcel säger att ” Jag sökte till denna skola för att jag ville ha dubbelkompetens. Så jag kunde välja att börja jobba eller studera vidare efter studenten.” Och Timmy instämmer ” De extra kurserna skolan ger eleverna möjligheter till, kommer att underlätta för mig i framtiden”

Läs Automation digitalt

automation 2019 nr 6.jpg

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook