Att instrumentera ett flödesschema

Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF fil. Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF fil.

Det är kanske inte det första en nyanställd ingenjör får göra, men det är ett spännande arbete. Att instrumentera ett flödesschema, det kanske inte är det första man får göra som nyanställd ingenjör i en processindustri. Men det är ett spännande arbete. Det kan handla om en helt ny processlinje eller en komplettering eller en uppdatering av ett existerande processavsnitt. Ofta finns redan processchemat och en grundläggande tanke om vad som behöver styras och vad som behöver mätas. I bästa fall innehåller redan underlaget en genomtänkt idé om hur processen skall instrumenteras. I andra fall finns bara en tanke, som kan tjäna som utgångspunkt för vidare funderingar och diskussioner. Detta är en arbetsuppgift där det naturligtvis är bra med en bra utbildning i botten, men det är samtidigt ett arbetsområde där man utvecklas kraftigt vartefter man får mer och mer erfarenhet. Detta har itf Automation tagit fasta på och erbjuder under 2019 års Automationsdagar ett utbildningsblock där Lennart Johansson, mångårig konsult på Pidab, delar med sig av sina erfarenheter som han tillägnat sig under mer än trettio års arbete inom området. Att arbeta med processautomation i allmänhet är ju spännande och yrket erbjuder ständigt nya utmaningar.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook