ITF föreningen lyfter automation på olika arenor

Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF fil. Foto: ITF Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF fil. Foto: ITF

ITF Automation arbetar inte bara med att utveckla kompetensen bland dem som arbetar med professionell mätteknik och automation, t. ex. genom Automationsdagarna. Föreningen har också en mycket viktig uppgift att öka den allmänna medvetenheten om automationens betydelse för företagens internationella konkurrenskraft, och därmed för landet som helhet. En annan, och kanske ännu viktigare uppgift, är att medverka till att säkerställa den framtida rekryteringen av kompetent personal. I det arbetet är exempelvis ITF, genom Kent Gidlöf, representerade i Skolverkets Nationella Råd för El- och Energi-programmet.

– Jag kan tycka att det är lite konstigt att ”Automation” i gymnasieskolan har placerats som en underkategori inom el och energi. Understryker Åke Hansson, viceordförande i styrelsen för ITF Automation. Snarare är det så att ”Automationskunskap” känns som en övergripande kunskap som bland annat har tillämpningar inom yrkesprogrammet el och energi, men också inom exempelvis programmet VVS och fastighet. Processautomation spänner ju över ett mycket bredare område än bara el och energi.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook