Kraftvärmeverket optimerade styrningen med simulering

Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF fil. Foto: ITF Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF fil. Foto: ITF

Grundtanken var att lära sig hur de olika delarna i systemet påverkar varandra

I samband med ITF:s årsmöte fick deltagarna möjlighet att besöka Eon:s kraftvärmeverk på Händelö utanför Norrköping. Verket startade en gång med ett par kolpannor med tre tryckregulatorer, en per ångförbrukare. Efter hand tillkom flera pannor, nya förbrukare och en ny betydande kund, Agroetanol, med sina speciella krav. Fortfarande var i princip varje ställdon utrustad med sin egen tryckregulator. Det ledde till att styrsystemet då bestod av ett femtontal ångtrycksregulatorer som alla, direkt eller indirekt, påverkade funktionen hos de andra. Ångan produceras med ett högt tryck i ett antal ångpannor. Förbrukarna kan använda högtrycks-ånga eller lågtrycksånga. Ångtrycket från pannorna måste alltså reduceras ner till de tryck som användarna behöver. En turbingenerator används för att utvinna el samtidigt som trycket sänks från panntrycket till högtrycksnätet.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook