L
Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova

Write on onsdag, 14 juni 2017

Det har varit mycket prat om alternativa fakta, post-sanningssamhälle och rena lögner sista månaderna. Man kan få intrycket att det är något nytt att folk förnekar sanningen för att det passar deras syften. Så är det förstås inte. Det har förekommit i alla tider.
Vi kan ta ett exempel i högen. För fyrahundra år sedan tvingades Galileo Galilei av påven att ta tillbaka sin åsikt att jorden rör sig runt solen. Men i längden gick det ändå inte att förneka det som kunde styrkas genom att observera verkligheten.
Kritiken av sanningen kan ta sig olika uttryck. I Galileis fall kunde påven hota med straff för den som framförde avvikande åsikter. Idag är strategin snarare att påstå att alla har rätt till sin egen sanning. Någon absolut sanning existerar inte. Och det är en åsikt som sprider sig även i välutbildade kretsar. Men i de flesta fall finns det faktiskt en entydig sanning. Jorden snurrar runt solen och inget annat är rätt. När det gäller naturvetenskap är sanningen ofta uppenbar för de flesta. Men vi kan ta en helt annan vetenskapsgren, historia. Visst kan det vara svårt att förstå historiska händelser i alla detaljer. Mycket kan ha påverkat varför det blev som det blev: olika personers handlingar förstås, men också deras tankar och missuppfattningar, vädret just den dagen eller vad de inblandade åt till middag. Men även om svaret är komplext, finns det faktiskt en sanning även i detta fall. Vi måste skilja på om sanningen finns och om vi känner till den.
Poängen med sanningen är att verkligheten alltid har rätt, vad vi än tycker om den. Så länge kartan inte stämmer överens med verkliga förhållanden, kommer vi ohjälpligt att gå vilse även om vi gillar kartan aldrig så mycket.
Visst kan sanningen många gånger vara svår att hitta – kanske omöjlig. Men det hindrar inte att målsättningen måste vara att komma så nära som möjligt. Även om vi inte förstår materiens innersta väsen ännu, så har vi ändå bättre förutsättningar att förstå världen med dagens fysik än om vi fortfarande trodde att åskan beror på guden Tor och hans bockar. Som läget är idag, räcker det dock inte om ett begränsat antal forskare har bevis för hur saker förhåller sig. De måste nå ut med sina resultat.
Dessvärre har det inte särskilt hög status i vetenskapssamhället att vända sig till vanligt folk. Sällan eller aldrig ger det några meritpoäng i karriären. Men nu behöver forskarna svälja stoltheten, lära sig att nå ut med sina forskningsresultat och inte minst förklara på ett begripligt sätt hur de kommit fram till dem. Det behövs både för vetenskapens framtid och för samhällets. Annars blir det gaphalsarna i debattprogrammen som tar över hur fel de än har.
Dag Toijer

Write on tisdag, 13 juni 2017

Intresset för automation och digitalisering har ökat de senaste åren, inte bara bland entusiastiska tekniker utan även på ledningsnivå. Samtidigt finns det en ”sund tröghet” när det gäller att introducera ny teknik i industrin – företagen är luttrade och vill enbart investera i robusta lösningar som fungerar över tid.
Vår uppgift som automationsleverantör är nu liksom tidigare att leverera den infrastruktur som krävs för att industrin ska kunna automatisera och höja sin produktivitet. abb är med och driver en spännande utveckling där industriell utrustning – motorer, pumpar, turbiner, pappersmaskiner och så vidare – förses med ny funktionalitet. Ett enkelt exempel: En pump sänder en videoström som i realtid visar hur den arbetar. Med hjälp av bildanalys och ett visst mått av artificiell intelligens kan pumpen själv upptäcka problem och beställa en reservdel från leverantören. När reservdelen levererats, skickar den smarta pumpen ett meddelande till servicepersonalen: ”Det är dags att byta ett lager i pumpen, vänligen åtgärda inom 14 dagar.”Från kontrollrummet – eller i en mobilapp – kan operatören å sin sida peka på pumpen för att visa strömmad video, göra en felanmälan, studera elritning, mekritningen eller 3D-modell, titta på status hos den simulerade pumpen och så vidare. Utrustningen sätts i centrum och användaren upplever att den har nya funktioner och är smartare än tidigare. Visualiseringen gör det dessutom möjligt för operatören att observera nya perspektiv av processen. Det skapar nya förutsättningar för att arbeta med optimering och förbättringar.
”Digital tvilling” är ett populärt begrepp som syftar på en digital avbild av en fysisk maskin, typiskt använd för att simulera, detaljstudera eller felsöka. I takt med att industrin digitaliseras, ökar antalet digitala tvillingar – en maskin har sin digitala motsvarighet (tvilling) i funktionsspecifikationen, processgrafiken, larmhanteringen, videosystemet och så vidare. ABB:s system 800 xa erbjuder en integrerad miljö för mjukvarusystem där tvillingarna ”lever” och kan kommunicera med varandra. En kamera som ska övervaka exempelvis en pump kan till exempel hämta den information om riktning och fokus för kameran, som krävs för att se pumpen, från ett integrerat 3D-cadsystem för anläggningen.För att göra produkter och system ännu smartare, tar ABB nu nästa steg – vi utökar de lokala digitala tvillingarna med tvillingar i molnet. Dessutom låter vi erfarenheter från intelligenta utrustningar som finns i flera olika anläggningar samlas in och analyseras i realtid för att identifiera åtgärder som kan optimera utrustningen och förebygga problem hos samtliga användare. Nödvändiga justeringar och uppdateringar kan skickas ut automatiskt och installeras vid behov även under drift.
För användarna innebär denna utveckling en stabilare process och bättre produktivitet. Samtidigt ställer den höga krav på säkerhet och ömsesidig tillit. Därför arbetar vi långsiktigt tillsammans med våra kunder. Vi levererar stabila system som hjälper dem att dra nytta av ny teknologi på ett säkert sätt.
Mikael Rudin

Write on torsdag, 18 maj 2017

Läs hela tidningen genom att skaffa din en egen prenumeration. Klicka här

innehallsforteckning i 5an 2017 till montering

Nummer 6 kommer ut den 14 juni

Spara

Write on torsdag, 15 juni 2017

 

Efter ett nästan trettio år långt framgångsrikt joint venture mellan KSB AG och c.a. Mörck har KSB AG tagit över hela ägarskapet och är därmed ensam ägare. Inga ändringar görs i organisationen. Styrelse, VD och ledningsgrupp kvarstår oförändrat, rapporterar KSB i en kommuniké.
Det svenska sälj- och serviceföretaget byter därför namn från KSB Mörck till KSB Sverige. Huvudkontoret finns i Göteborg och produktsortimentet  omfattar produkter för marknadsegmenten industri, energi, VA och VVS. Service bedrivs inom dotterföretaget Pumphuset Sverige.
Med 110 medarbetare omsätter KSB Sverige, inklusive Pumphuset, 330 miljoner svenska kronor.
KSB grundades 1871 i Frankenthal, Tyskland och 1926 börjare c.a. Mörck sälja pumpar av fabrikat ksb till bland annat svensk pappersindustri. Företaget blev mest känt som ett pumpföretag.I dag är KSB leverantör av pumpar och ventiler på världsmarknaden med drygt 16 000 medarbetare. Koncernens huvudkontor finns i Tyskland.

Write on onsdag, 31 maj 2017

 

Efter att Nidec Corporation  har förvärvat Control Techniques och Leroy Somer’s verksamhet som ägt Emerson Industrial Automation Sweden, ändrar nu  Emerson Industrial Automation namn till Nidec Industrial Automation Sweden, rapporterar Nidec.
Namnbytet
 Namnbytet trädde i kraft den 11 april 2017. Den japanska bilindustri- och teknikkoncern Nidec har nu officiellt tagit över företag, dotterbolag och representation av elmotorer, generatorer och motorstyrningar från franska Leroy-Somer och engelska Control Techniques.
Därmed expanderar Nidec sin position som en av världens största motortillverkare. Nidec Gruppen expanderar nu sitt produktsortiment och marknadsposition i Sverige och i hela Norden.

Write on måndag, 29 maj 2017

Trådlös teknik växer med 32 procent per år och står nu för 6 procent av den totala marknaden. Inom trådlöst är det wlan som är den mest populära tekniken, följt av Bluetooth.
–Trådlöst används allt oftare av maskinbyggare som vill satsa på innovativa automationsarkitekturer och nya lösningar för uppkoppling, inklusive de så kallade byod-lösningar (Bring Your Own Device) via surfplattor eller smarta mobiler, skriver Anders Hansson, direktör på HMS Industrial Networks i HMS årliga studie av den industriella nätverksmarknaden som HMS nyligen lade fram.

Write on fredag, 26 maj 2017

 

Etteplan har tecknat ett ramavtal med verkstadskoncernen Sandvik, meddelar Etteplan i en kommuniké. Ramavtalet gäller för samtliga Sandviks bolag i Sverige och omfattar flera olika områden, bland annat projektledning, mekanikkonstruktion och maskinsäkerhet.
– För oss innebär avtalet att vi nu planerar för expansion av verksamheten i Gävle med nyanställningar, säger Mikael Vatn på Etteplan.
–För oss är det en strategisk fråga, att fördjupa samarbetet med rätt partners.
Etteplan säljer ingenjörstjänster, lösningar inom inbyggda system och iot samt teknisk dokumentation till företag inom tillverkningsindustrin.

Write on tisdag, 23 maj 2017

 

I slutet av april presenterade ABB och IBM ett strategiskt samarbete kring artificiell intelligens och maskininlärning. Samarbetet sker genom ABB Ability, och IBM Watson Internet of Things.
På fabriksgolvet
 De första två gemensamma industrilösningarna som drivs av ABB Ability och Watson kommer att ge kognitiva insikter i realtid till fabriksgolvet och smarta elnät, rapporterar ABB i en kommuniké som skickades ut i samband med att sammarbetet offentliggjordes.

Write on fredag, 19 maj 2017

 

Caverion  har tecknat avtal med Region Gotland om leverans av el-, styr-, och reglerinstallationer till ett nytt avloppsreningsverk i Klintehamn på södra Gotland, rapporterar Caverion.
Högt aktuellt
– Vattenfrågan är ständigt aktuell på ön, säger Fredric Dahlgren, distriktschef på Caverion. Installationerna påbörjas i början av maj och uppdraget pågår till slutet av juni 2018. Värdet beräknas till cirka 6 miljoner svenska kronor.

Write on onsdag, 17 maj 2017

 

Systemair har förvärvat det österrikiska företaget Frivent Luft- och Wärmetechnik som tillverkar ventilationsaggregat.
Frivent ligger i St. Johann i Tyrolen. Företaget säljer produkter för kommersiellt och industriellt bruk för motsvarande 67 miljoner svenska kronor  på marknader i Österrike, Tyskland, Tjeckien och Ryssland. Företaget tillverkar ventilationsaggregat, system för värmeåtervinning och takmonterade aggregat för nischapplikationer.
Specialområden
– Vi ser stora möjligheter med företagets unika kunskap inom specialområden och deras marknadsnärvaro. Det här förvärvet ger oss en stärkt position i regionen och möjlighet att koordinera våra aktiviteter i Österrike, säger Systemairs ceo Roland Kasper.

Sök i nyheter