L
Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova

Write on måndag, 04 september 2017

En av de vanligaste frågorna jag får, handlar om hur man ska påbörja ett arbete med ökad industriell cybersäkerhet i ett företag. Oftast hänvisar jag till den första punkten i den vägledning till ökad it-säkerhet som msb har tagit fram: ”Säkra ledningens
engagemang och ansvar för säkerheten i industriella informations- och styrsystem”. Orsaken till att jag lyfter fram just den punkten är inte minst en önskan att skapa en förbättrad arbetssituation för dem som bedriver säkerhetsarbete.
Under de snart femton år som jag arbetat med safety- och security-relaterade frågor har jag träffat många eldsjälar. Personer som, av intresse och ansvarskänsla, arbetar hårt och oförtröttligt med säkerhetsfrågor i mer eller mindre förstående organisationer. Jag har sett hur slitsamt och ibland otacksamt det kan vara. Även om jag och mina kollegor uppskattar förtroendet att ibland få rollen som en axel att gråta mot, skulle vi hellre se att uppförsbacken för dessa personer inte var fullt så brant. Om ledningen redan från början är med på tåget och inser sitt ansvar – kanske med hjälp av det material vi på msb tar fram – blir arbetet både lättare, effektivare och fullständigare.
Men även om detta för ett långsiktigt framgångsrikt säkerhetsarbete är en viktig punkt, vet jag att det inte alltid är så det fungerar – eller ens kan fungera.Ärligt talat, är det heller inte alltid så jag själv agerar. När man vill få något gjort ser man till att få det gjort. Om chefen eller ledningen inte kan förmås eller har förmågan att ta tag i en fråga, har man sin egen ansvarskänsla. En känsla som hos inte minst ingenjörer brukar vara stark. Man vill helt enkelt lösa problemet.
Men med tanke på den situation vi befinner oss i, där frågor om cybersäkerhet får allt större uppmärksamhet, standarder växer fram och utvidgad lagstiftning är i antågande, vill jag lyfta fram den sista punkten i vägledningen. Det handlar om punkt 17: ”Samverka i användarföreningar, standardiseringsorgan och andra nätverk för säkerhet i industriella informations- och styrsystem.”Aldrig har detta varit viktigare än nu. För att som företag eller organisation säkra sin framtida konkurrenskraft och kunna välja rätt väg, behöver man ha tillräcklig information och insikt. Kunskap behövs för att göra en egen analys. Hur ska vi arbeta med cybersäkerhetsfrågan? Hur behöver vi anpassa oss? Vilket ansvar har vi? Vad kommer våra kunder kräva av oss? Och inte minst: hur kan vi påverka utvecklingen? Att hålla sig uppdaterad och informerad är även en förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt säkerhetsarbete. Cybersäkerhet är inte något en gång för alla fixt och färdigt. Målet är rörligt.
En vänlig påminnelse till sist: att dela information är viktigt för seriöst säkerhetsarbete. Men pass på så att du inte lockas berätta mer än vad som är lämpligt. Vissa sammanhang lockar även individer med annat än rent mjöl i konferensväskan.
Kristina Blomqvist

Write on måndag, 11 september 2017

 

Siemens i Finland har hjälpt Seinäjoki Tekniska Högskola att skapa den ”Digitala fabriken” ( Se AMK Digital Factory), där finska företag ska få möjlighet att utforska olika aspekter av digitaliseringen och de möjligheter som digitalisering ger, rapporterar Seinäjoki Universitet.

Write on tisdag, 05 september 2017

 

Alfa Laval har nyligen fått en livsmedelsorder, värd 125 miljoner kronor, rapporterar Alfa Laval i en kommunike. Företaget ska levera en processlösning till ett sojabönoljeraffinaderi i Brasilien. Ordern bokades sent i juni inom affärsenheten Food Systems i Food & Water-divisionen och leverans beräknas ske under 2018.

Write on torsdag, 31 augusti 2017

Atlas Copco har förvärvat 34 procent av det Luleåbaserade Mobilaris mce. Företaget säljer mjukvara för optimering av gruvverksamhet under jord som omfattar en helhetsbild av gruvverksamheten, positionering i realtid och statusinformation om fordon, utrustning och personal, allt presenterat i ett 3D-baserat användargränssnitt. Förutom för gruvdrift under jord kan den även användas vid tunnelbyggen och annan anläggning. Verksamheten har ett 20-tal anställda och intäkter uppgick under 2016 till cirka 30 miljoner kronor.

Write on måndag, 28 augusti 2017

 

Etteplan utökar sin verksamhet i Sverige och köper det Lundbaserade Sorona Innovation, rapporterar Etteplan.
Sorona Innovations nio medarbetare övergår till Etteplan med oförändrade anställningsvillkor.
Teknisk dokumentation
– Sorona Innovation är specialiserat på teknisk dokumentation.

Write on torsdag, 24 augusti 2017

 

Munters förvärvar det brasilianska företaget Edata, för att kunna bredda sitt utbud inom segmentet livsmedelsproduktion, rapporetar Munters i en kommuniké.
”Edatas programvara optimerar och övervakar produktion hos livsmedelsföretag och blir därför en långsiktig partner till Mtech Systems, som levererar olika mjukvarulösningar för detta segment,” skriver Munters. Munters förvärvade Mtech Systems i början av februari i år.

Write on tisdag, 29 augusti 2017

Ekonomin går som smort och rapport efter rapport visar att vi har ett konjunkturläge som vi inte har haft på länge. Konjunkturinstitutet har rapporterat att prognosen för BNP-tillväxten 2017 revideras upp till 3 procent. Den inhemska efterfrågan driver på och en robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp.  
Optimism i industrin
Alla företagsindikatorer visar på ett starkare eller mycket starkare läge än normalt, där tillverkningsindustrin är mest optimistisk.

Write on onsdag, 23 augusti 2017

SSAB, LKAB och Vattenfall bildar nu ett gemensamt joint venture-bolag för utveckling av fossilfritt stål. Därmed inleds rekryteringsprocessen för att hitta en VD, rapporterar företagen i en gemensam kommuniké.
Det gemensamma bolaget heter Hybrit och de tre företagen kommer att äga en tredjedel var.

Write on måndag, 21 augusti 2017

 

Sandvik  har tecknat ett avtal om att avyttra Sandvik Process Systems till FAM AB, ägt av de tre största Wallenbergstiftelserna, till ett pris om  fem miljarder kronor.
– Vi ser fram emot att tillsammans med ledningen och de anställda utveckla Process Systems som ett självständigt bolag, säger FAM:s VD Lars Wedenborn.

Write on tisdag, 18 juli 2017

Lindbäcks har tecknat ett avtal med finska Penope OY om leverans av en ny produktionslinje av mellanväggar till sin nya produktionsanläggning på Haraholmen i Piteå, rapporterar Lindbäcks i en kommuniké.
Ordern är värd cirka 5 miljoner kronor.
Kundanpassad
– Penope vann vår upphandling eftersom de kunde tillhandahålla den mest kundanpassade tekniska lösningen för våra funktionskrav, säger Ola Magnusson, projektledare för Lindbäcks nya produktionsanläggning.
Målet har varit att ta fram en produktionslinje med lösningar som underlättar tillverkningen av mellanväggar jämfört med hur det utförs idag i vår befintliga fabrik i Öjebyn.

Sök i nyheter