L
Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova

Write on tisdag, 14 november 2017

Omron öppnar ett nytt Nordic Automation Center (nac) i Malmö, rapporterar Omron. Det nya centret utgör en del av företagets nya ”i-Automationstrategi” för hela den nordiska regionen. Centret innehåller bland annat ett nordiskt robottestcenter.  Man vill utöka stöd till kunder som jobbar med robotar och automation, uppger företaget.

Write on torsdag, 09 november 2017

Det är viktigt att allt fler i Sverige utvecklar innovativa tekniska lösningar. Sverige är ett föregångsland när det gäller satsningar på teknisk utveckling och innovationer. Det finns flera sätt att främja den inhemska in-novationsandan.
Embedded Award
Swedish Embedded Award är ett bra sätt att belöna de satsningar som görs eftersom det skapar goda förebilder, både när det gäller etablerade teknikföretag som har utveckling av nya lösningar som en del av sin verksamhet och studenter som utgör den kommande generationen av tekniker och innovatörer.

Write on fredag, 03 november 2017

 

Rockwell Automation har nyligen släppt ut en ny upplaga av sin bok om maskinsäkerhet, ”Machinery Safebook 5”, rapporterar Rockwell Automation.
Rockwell hoppas på att även denna upplaga av boken kommer, att fungera som en referens för maskinsäkerhetslösningar.

Write on onsdag, 15 november 2017

Göteborgs Tekniska College har skapat en fabrik i miniformat på Lindholmen i Göteborg. Det är ett samarbetsprojekt som heter "Smarta fabriker" och syftet är att belysa digitaliseringens möjligheter och öka ungdomars intresse för teknik. Dessutom vill man hjälpa industrin att höja sin kompetens.

Write on torsdag, 16 november 2017

 

Ahlsell förvärvar norsk leverantör inom tillfälliga elinstallationer, Lenson Elektro med en årlig omsättning om cirka 22,4 miljoner kronor. Lenson Elektro levererar produkter som el, belysning och klimat. Företaget ligger i Trondheim och har fem anställda. Lensons primära marknad är Norges centrala regioner.

Write on måndag, 13 november 2017

 

Höganäs och Cortus Energy har ingått ett avtal om leverans av 6 MWs modulär Woodrollanläggningar. Syftet är att syntesgas skall ersätta naturgas på Höganäs. Leveransen har kommit i en ny fas, rapporterar Cortus Energy i en kommuniké. Leveransen av processutrustningen med lång leveranstid slutfördes och monteringen har påbörjats hos underleverantören, Swedish Modules Emtunga, i Västergötland.

Write on torsdag, 02 november 2017

Den finländska energispecialisten veo har slutit avtal med Skellefteå Kraft gällande förnyelse av el- och automationsutrustningen för Rebnis vattenkraftverk, rapporterar veo i en kommuniké.
Moderniseringsprojektet för Rebnis vattenkraftverk inleds hösten 2017 och enligt planen ska den överlämnas till beställaren hösten 2018.

Write on tisdag, 31 oktober 2017

 

Empower har sålt analystjänsten Emsight till Stora Ensos pappersbruk i finska Anjala, rapporterar Empower. Syftet är att utnyttja brukets produktionsdata för att förebygga produktionsstörningar.
– På Anjala samlar givarna dagligen in data från tusentals mätpunkter. Vi har redan samlat in mycket data och funderat på hur vi kan utnyttja dem på bästa sätt, säger Kaisa Suutari, projektledare med ansvar för ny teknik vid pappersbruket i Anjala.

Write on onsdag, 08 november 2017

 

Det finns en standard som anger hur man kan beskriva och klassificera riskerna för att teknisk utrustning skadas eller förstörs av djur, växter och andra levande organismer, uppger SEK.
”På våra breddgrader är det närmast råttor och möss samt husbock som kan ställa till med problem, men längre söderut tillkommer fler djur, termiter till exempel.

Write on tisdag, 07 november 2017

Ett förslag till internationellt standardiserat format för utväxling av förbrukningsdata har lagts fram, rapporterar Svensk Elstandard (SEK).
– För att energikunder, både företag och enskilda, ska kunna fatta beslut och planera sin förbrukning, både av el och av gas, krävs tillgång till data om aktuella och tidigare förbruknin, säger Thomas Borglin vid Svensk Elstandard (SEK).

Sök i nyheter