L
Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova

Write on tisdag, 02 januari 2018

Elsäkerhetskonsulten SSG lanserar Vägledning för hantering av ljusbågsrisker.  För att företagen ska kunna minska risken för olyckor i samband med ljusbågar, har elsäkerhetskonsulten ssg tagit fram en ”Vägledning för hantering av ljusbågsrisker”. Vägledningen ger förslag på konkreta åtgärder om hur man skyddar sig och hur man ska göra arbetsmiljön säkrare.

Write on torsdag, 14 december 2017

I december avslutar Clockwork sitt traineeprogram som har genomförts hos olika industriföretag i södra Dalarna, rapporterar Clockwork i en kommuniké.
Projekt har finansierats av Tillväxtverket och ingick i regeringens satsning på förenkling av vägen till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Clockwork sysselsatte 20 kandidater i projektet som genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen och lokala industriföretag.

Write on tisdag, 19 december 2017

Svenska underleverantörer fortsätter att vara positiva när det gäller konjunkturutvecklingen, rapporterar Sinf i sin senaste konjunkturraport, Industribarometern.  
–En mycket stark Underleverantörsbarometer visar siffror som vi inte har sett sedan 2010. Det är naturligtvis mycket glädjande, säger Alexander Clomén, chefsjurist på Svensk Industriförening Sinf.

Write on tisdag, 05 december 2017

Ny robot och nya partnerskap står på dagordningen när ABB slutspurtar året. En ny, enarmad, samarbetande robot förhandsvisades på mässan i Tokyo. I slutet av november passade ABB på och gjorde en förhandsvisning av sin nya samarbetande robot. En enarmad variant av Yumi. Presentationen skedde på mäsan International Robotics Exhibition (Irex) 2017 i Tokyo men roboten kommer att lanseras officiellt först 2018.

Write on tisdag, 05 december 2017

Ramén Valves förvärvar Engelsbergs Ventiler, raporterar Ramén .
Engelsbergs Ventiler införlivas med Ramén viket innebär ett tillskott i företagets hela produktsortiment, menar Ramén som sedan tidigare är etablerat på marknaden för industriella reglerventiler.
Från och med den 20 november 2017 ingår Engelsberg med sina specialventiler i Raméns ordinarie sortiment och produkterna kommer att levereras globalt till  kunderna på alla marknader. Sortimenetet består av backventiler, avstängningsventiler och sätesventiler i höglegerade metaller.

Write on tisdag, 05 december 2017

 

Addtech han nyligen förvärvar samtliga aktier i Sensor ECS . Företaget levererar inbyggda industri- och sjukhusdatorer. Verksamheten är främst riktad mot den nordiska OEM-industrin samt sjukvård.
Ytterligare ett förvärv  för Addtech  är Ingenjörsfirma Pulsteknik som köpts upp av Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen. Pulsteknik levererar komponenter och lösningar inom områdena sensor, styrning och kontroll. Verksamheten är främst riktad mot den nordiska OEM- och automationsindustrin. Bolaget har 10 anställda och omsätter cirka 50 miljoner kronor.
Ett tredjde förvärv genomfördes nyligen av affärsområdet Addtech Power Solutions som har köpt samtliga aktier i mcs, Mobile Control Systems,  en nischad aktör som utvecklar och levererar elektroniska gas- och transmissionsreglage samt sensorer för styrning av motorhastigheter för främst OEM-kunder inom segmentet entreprenadmaskiner och bussar.

Write on tisdag, 05 december 2017

 

Anybus Wireless Bridge II kan ersätta Ethernetkablen med en trådlös förbindelse. Bryggan kan överbrygga ett gap i nätet med en punkt-till-punktförbindelse men även användas som accesspunkt för flera enheter. Överföringen går via Bluetooth eller Wifi. Den maximala räckvidden är 400 meter. Anybus Wireless Bridge kan överföra industriella Ethernet-protokoll som Profinet, Ethernet IP, Bacnet ip och Modbus TCP . Täthetsklassen är IP 65.
HMS Industrial Networks

Write on måndag, 20 november 2017

Läs hela tidningen genom att skaffa din egen prenumeration. Klicka här

Innehall 10an 2017 hemsidan

Nummer 11 kommer ut den 14 december.

Spara

Write on måndag, 27 november 2017

 

Linde Material Handling, som sedan tidigare äger 25 procent i Nordtruck, förvärvar nu Nordtruck ab i sin helhet. Förvärvet innebär en renodling av marknadsbearbetningen.
Nordtruck kommer att integreras i den egna regionala organisationen.
I samband med förvärvet kommer Patrik Hedberg, marknadschef Nordtruck, tillsammans med resten av teamet att ansluta sig till Lindes organisation.

Write on tisdag, 21 november 2017

Svensk-danskt fjärrvärmeprojekt fick 30 miljoner kronor från EU-forskningen. Det svensk-danska fjärrvärmeprojektet, Cool District Heating som genomförs i samarbete mellan bland andra Kraftringen, Lunds Universitet och Høje Tåstrup Fjernvarme har nyligen beviljats 30 miljoner kronor i forskningsanslag från eu-kommisionen, meddelar Kraftringen.

Sök i nyheter