L

 

Munters Group (MTRS), som levererar luftbehandlings- och klimatlösningar, har fått två stora ordrar på ett sammanlagt värde av 450 miljoner kronor. Det gäller leverans av kylenheter till två av Facebooks datacenters: i Clonee på Irland samt i Odense, Danmark. Munters åtagande omfattar leverans av Oasis Indirect Evaporative Cooling-enheter.
Ordrarna blir bokförda under perioden december 2017 till juni 2018.  När anläggningen är färdigställd förväntas infrastrukturen för återvinning av värme att spara upp till 100 000 MWh energi årligen