L

 

Addtech han nyligen förvärvar samtliga aktier i Sensor ECS . Företaget levererar inbyggda industri- och sjukhusdatorer. Verksamheten är främst riktad mot den nordiska OEM-industrin samt sjukvård.
Ytterligare ett förvärv  för Addtech  är Ingenjörsfirma Pulsteknik som köpts upp av Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen. Pulsteknik levererar komponenter och lösningar inom områdena sensor, styrning och kontroll. Verksamheten är främst riktad mot den nordiska OEM- och automationsindustrin. Bolaget har 10 anställda och omsätter cirka 50 miljoner kronor.
Ett tredjde förvärv genomfördes nyligen av affärsområdet Addtech Power Solutions som har köpt samtliga aktier i mcs, Mobile Control Systems,  en nischad aktör som utvecklar och levererar elektroniska gas- och transmissionsreglage samt sensorer för styrning av motorhastigheter för främst OEM-kunder inom segmentet entreprenadmaskiner och bussar.

Aktuellt nummer