L

 

Anybus Wireless Bridge II kan ersätta Ethernetkablen med en trådlös förbindelse. Bryggan kan överbrygga ett gap i nätet med en punkt-till-punktförbindelse men även användas som accesspunkt för flera enheter. Överföringen går via Bluetooth eller Wifi. Den maximala räckvidden är 400 meter. Anybus Wireless Bridge kan överföra industriella Ethernet-protokoll som Profinet, Ethernet IP, Bacnet ip och Modbus TCP . Täthetsklassen är IP 65.
HMS Industrial Networks

Aktuellt nummer