L
Fabian Wenger, Qamcom Research and Technology, visar det belönade systemet qr77saw inom kategorin Enterprise. Det är en 77 GHz radar baserad på ett chipset för fordonsradar som klarar att detektera svåra hinder som exempelvis stillastående bilar eller snöfall. (bilen ovan)         Gabriel Ortiz Betancour, Chalmers, visar Maria Månsson från Svensk Elektronik, ett av de vinnande bidragen i kategori student. Ultra-wideband Tracker som använder UWB-positionering med fyra ”ankare” i hörnen på den enhet som skall följa efter (flipped anchors method).

Det är viktigt att allt fler i Sverige utvecklar innovativa tekniska lösningar. Sverige är ett föregångsland när det gäller satsningar på teknisk utveckling och innovationer. Det finns flera sätt att främja den inhemska in-novationsandan.
Embedded Award
Swedish Embedded Award är ett bra sätt att belöna de satsningar som görs eftersom det skapar goda förebilder, både när det gäller etablerade teknikföretag som har utveckling av nya lösningar som en del av sin verksamhet och studenter som utgör den kommande generationen av tekniker och innovatörer.

Swedish Embedded Award innehåller därför även kategori studentarbeten.
Fyra vinnare i år
I år delar fyra pristagare på utmärkelserna. Det var också för första gången som två fick dela på priset i studentkategorin eftersom juryn ansåg att båda bidragen var lika bra.
Vinnare av Student kategori blev Gabriel Ortiz Betancour och Fredrik Treven från Chalmers, med bidraget Ultra-wideband Tracker och Anna Blasi, Elmar van Rijnswou och Maximilian Stiefel från Uppsala Universitet, med bidraget Uppsense. Ultra-wideband Tracker är en innovativ variant av uwb-positionering, med fyra ”ankare” (UWB-enheter). Tack vare dessa kan den, med centimeterprecision, hålla reda på var det positionerade föremålet befinner sig. Biosensorn Uppsense mäter fluorescens och är framtagen för medicinska tillämpningar.
Företagskategorin
Qamcom Research and Technology belönades för bidraget ”QR77saw”. Det är en 77 GHz radar med ett chipsett, baserad på fordonsradar. Den ser till att korsningar med tågräls är fria från bilar när tåg passerar. Stationära mål, som en stillastående bil på spåret, som annars brukar vara en stor utmaning för liknade system, klaras här med galans. Systemet hantera även svåra  förändringar i bakgrundsmiljön som snöfall.
Den nya IoT-kategorin vanns av Device Radio med bidraget Multi-Link som är ett globalt lager ovanpå exempelvis wifi, 4G, bluetooth och lora, men under IoT-plattformar, appar och tjänster.