L
Lars Sandberg och Johan Bengtsson.

Göteborgs Tekniska College har skapat en fabrik i miniformat på Lindholmen i Göteborg. Det är ett samarbetsprojekt som heter "Smarta fabriker" och syftet är att belysa digitaliseringens möjligheter och öka ungdomars intresse för teknik. Dessutom vill man hjälpa industrin att höja sin kompetens.


Cirka 80 studenter från högskola, yrkeshögskola, yrkesvux och gymnasieskola har sedan januari 2017 varit involverade i arbetet.
Digital kopia av fabriken
– Studenterna har byggt upp en digital kopia av en fabrik. De har skapat smarta arbetssätt och skissat på produktion som är hållbar, säger Johan Bengtsson, projektledare från Göteborgs Tekniska College.
En av de partners från näringslivet som har varit involverad i projektet är teknikkonsulten Prevas. De bidrar med teknisk kompetens och med handledning av studentarbeten.
 – Tillsammans har vi utvecklat och installerat fabrikens order- och planeringssystem på fabriken, säger Lars Sandberg, säljansvarig för Prevas industrisystem i Västsverige. Installationen är baserad på Prevas produktionsplattform Elips, som används av många av våra stora industrikunder.
– Genom att engagera oss i demonstratorn Smarta fabriker visar vi våra framtida medarbetare vad vi gör och vad vi står för, säger Lars Sandberg. Projektet ger oss möjligheter att på ett professionellt sätt samverka med studenter och andra samarbetspartner i regionen.