L
Thomas Borglin vid Svensk Elstandard (SEK).

Ett förslag till internationellt standardiserat format för utväxling av förbrukningsdata har lagts fram, rapporterar Svensk Elstandard (SEK).
– För att energikunder, både företag och enskilda, ska kunna fatta beslut och planera sin förbrukning, både av el och av gas, krävs tillgång till data om aktuella och tidigare förbruknin, säger Thomas Borglin vid Svensk Elstandard (SEK).


– Dessa data kan också göras tillgängliga för tredje part, exempelvis för dem som assisterar med analys och beräkningar som underlag för beslut.
My Energy Data
– Detta beskrivs i ett förslag till arbete med en ny internationell standard, Profiles for energy consumption data (My Energy Data).
I förslaget ingår också en beskrivning av aktuella användningsfall. Förslaget baseras på element som beskrivs i internationella standarder och syftet är att åstadkomma ett xml-schema som kan användas av alla berörda parter för att uppnå full ”interoperabilitet”, skriver sek.
XML-schemat associeras med ett meddelande som baseras på olika standarder, framförallt CIM (Common information Model) som beskrivs i standarder i serien IEC 62325 om kommunikation på energimarknaden, i Sverige fastställda i serien SS-EN  62325.
Den färdiga profilen (CIM-EU-MED) ska också motsvara krav i aktuella eu-direktiv som dataskyddsdirektivet 2016/679/eu och direktivet 2012/27/eu om energieffektivitet. Förslaget till internationell och europeisk standard finns i dokumentet 57/1904/NP.