L
Utmaningarna och möjligheterna inom digital transformation är stora. Vi pratar inte framtid utan nutid i ett spännande skifte med stor potential.

Genom sin relation till Vinnova och samarbete med IVA, har Automation Region skaffat sig en tydlig koppling till Smart industri, regeringens strategi för att stärka företagens förändringsförmåga och konkurrenskraft. Detta ska Catarina Berglund, ny processledare för Automation Region, belysa under årets upplaga av Automation Summit.


 Fokus ligger på det digitala Sverige och på de områden som diskuteras när det gäller den förändringsprocess som industrin och hela samhället står inför.
– Automation Regions plattform fungerar som motor och mäklare. Som en av Vinnovas Vinnväxtmiljöer är vår uppgift att växla upp arbetet med forskning, utveckling och innovation, konstaterar Catarina Berglund.
Automation Regions ansträngningar med att förmedla rätt insatser i rätt tid koordineras dessutom med andra miljöer inom Vinnväxtprogrammet. Det gör att utvecklingspotentialen och möjligheterna ökar ytterligare. – Utmaningarna och möjligheterna inom digital transformation är stora. Vi pratar inte framtid utan nutid i ett spännande skifte med stor potential. Det handlar bland annat om hur vi kan konkretisera den digitala transformationen.
Catarina tillträdde sin nya tjänst den första september och ersatte sina två föregångare Karolina Winbo och Mikael Klintberg som har gått vidare till andra verksamheter. Catarina Berglund har varit verksamhetsledare vid Strängnäs Business Park och även ledamot i Automation Regions styrelse.
– Jag känner starkt för verksamheten och ser fram emot att fortsätta driva den framåt tillsammans med nya kollegor och samarbetspartner, säger Catarina Berglund.
Automation Region arbetar för samverkan mellan industri, akademi och offentlig sektor. Det är en centrumbildning vid Mälardalens högskola, ett samarbetsprojekt som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning. Syftet är att stärka och synliggöra Sveriges automationsindustri och det stora automations- och produktionskunnande som finns i regionen.