IEEE Milestone uppmärksammar tekniken i världens första hvdc-länk i kommersiell drift, Gotlandslänken. Vattenfall Eldistribution och abb får utmärkelsen ieee Milestone av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Länken för högspänd likströmsöverföring byggdes mellan Gotland och fastlandet 1954.
IEEE är världens största yrkesorganisation för tekniker med fler än 400 000 medlemmar. IEEE Milestones uppmärksammar avgörande tekniska landvinningar och banbrytande händelser i elektricitetens historia. Tidigare Milestones har tilldelats tekniska innovationer och teknisk briljans som Maxwells ekvationer, glödlampan, CD-spelaren och internets födelse.


– Vi är mycket hedrade över den här utmärkelsen och fortsätter vårt arbete med att utveckla elnätet med nya, smarta, digitala och hållbara lösningar för framtidens energisystem, säger Annika Viklund, affärsområdeschef på Vattenfall Distribution.
Gotlandslänken har efter hand uppgraderats i takt med att HVDC-tekniken utvecklats. Idag har länken en spänningsnivå på 150 kV och en överföringskapacitet på 320 MW. Den tillgodoser behoven av elektricitet hos de 60 000 invånarna på Gotland och möjliggör att vindkraft som skapas på ön kan föras över till fastlandet. Under 2016 påbörjades en ytterligare uppgradering av länken, vilket kommer att förstärka kapaciteten ytterligare.
Vattenfall Eldistribution utvecklar elnätet. Nyligen slutfördes, ”Smart Grid Gotland”, ett utvecklingsprojekt med en stor andel variabel elproduktion, där ny automatiserad teknik ger företagets kunder både säkrare elleveranser och möjlighet att påverka sin elanvändning.