L
– 70 procent av företagen svarade att ökad automatisering bidrar till en positiv utveckling för det egna företaget, vilket är det högsta resultatet som uppmätts sedan vi började med mätningarna 2011, säger Anders Ekdahl, ordförande Automathink.

Aldrig förr har industriföretagen haft så positiv syn på automation som nu, skriver Automathing i samband med presentation av sin traditionella Automationsindex.
Investerar i automation
”En stor majoritet av industriföretagen anser att automation bidrar till en positiv utveckling för företaget och över hälften har planer på att investera i automation, visar Automationsindex från maj 2017. Hela 70 procent tror på automatisering för det egna företaget.


– Det är det högsta resultatet som uppmätts sedan vi började med mätningarna 2011, säger Anders Ekdahl, Automathinks ordförande.
– Samtidigt är det oroande att allt färre ser automatisering som ett sätt att ta nya affärer. Det är högkonjunktur nu, men det varar inte för alltid och när den tiden är över behöver Sveriges industriföretag vara beredda.
Automationsindex 2017 visar att företagen i huvudsak investerar i ökad automation för att förbättra lönsamheten, 46 procent, för att kunna ta nya affärer, 23 procent och för att kunna förbättra arbetsmiljön, 20 procent.
– Att automatisera för att förbättra arbetsmiljön är en välkommen utveckling som kommer att göra svenska industriföretag mer attraktiva som arbetsgivare och att de slitsamma momenten blir färre, säger Anders Ekdahl.
– Över hela världen investerar länder i att bidra till att dess industri automatiseras, i Sverige ser vi inte samma politiska vilja att stötta industrin. Det behövs mer tydliga satsningar på utbildning, forskning och en samlad nationell vision om hur Sverige ska stärka sin industri.