L

Omrons ld-robot är en robot för materialtransport som hittar vägen även om man möblerar om. Den behöver inga hjälpmedel i form av golvmagneter, tejp eller laserljus utan navigerar genom att avläsa föremål i omgivningen, men hittar rätt även om föremålen i lokalen flyttas runt, tas bort eller om nya tillkommer. Vid första påseendet påminner ld-robotarna om vanliga autotruckar, även kända som AGV:er. De skiljer sig dock från dessa genom sitt navigeringssystem, som hittar fram även i föränderliga miljöer där saker flyttas omkring. Skannrar på roboten läser av omgivningen och roboten skapar utifrån informationen en karta över lokalen. Men att lita enbart till möbleringen, går inte i en miljö som förändras, till exempel när lastpallar och vagnar flyttas runt. För att kunna orientera sig ändå, registrerar roboten takbelysningen som ett kompletterande navigeringshjälpmedel. Genom att kombinera informationen från dessa två källor, kan den hitta rätt och välja den bästa vägen även i en föränderlig omgivning.Roboten är också utrustad med säkerhetsskanner och stötsensorer för att undvika kollisioner med både människor, andra mobila utrustningar och fasta föremål.Transportrobotarna finns i två versioner, vardera i två storlekar. Den ena varianten är en basmodell avsedd för oem-tillverkare som själva kombinerar dem med olika typer av lastutrustning. Den andra varianten är avsedd att kopplas till vagnar som bär själva lasten.
Basvarianten kan transportera 60 eller 90 kg. Vagntrans-portören klarar 105 eller 130 kg. Robotarna kan också utrustas med en robotarm.
Hastigheten beror på lastkapaciteten. Den minsta roboten, rör sig fortast, med 1,8 m/s. Den största kan uppnå 0,9 m/s.100 robotar kan samordnas centralt av en maskinparkshanterare som kan interagera med överordnade fabrikssystem, affärssystem eller lagerprogramvara.
Tillämpningar för ld-robotarna finns på en mängd områden. De kan användas för transporter i industrier, även som ersättning för transportband, liksom på lager och i logistikcentraler. De kan också användas på sjukhus, hotell och i besöksnäringen.
Omron