L
Allt fler svenska företag ökar sin försäljning. Både på exportmarknaden och här hemma. Konjunkturen i tillverkningsindustrin har inte varit så här het sedan 1996. Även maskinindustri som har stått och stampat på ett och samma ställe ett tag har nu börjat få fart på försäljningen igen. Bilden är tagen på den senaste industrimässan i Jönköping.

Den 26 april presenterade Konjunkturinstitutet sin senaste konjunkturprognos. Man kan sammanfatta läget kort och konstatera att tillväxten är ovanligt stark.
”Barometerindikatorn steg från 108,8 i mars till 112,8 i april, en nivå som pekar på en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än normalt,” skriver Konjunkturinstitutet.


Uppgången beror till största delen på tillverkningsindustrin som steg hela 11,3 enheter till det högsta värdet som uppmätts sedan 1996. Industriföretagen är ovanligt nöjda med orderstockarnas storlek i nuläget.
Försäljningsvolymer
Produktionsvolymerna har ökat markant under årets första tre månader och även om indikatorn för tillverkningsindustri föll med 3,3 enheter i mars, ligger den kvar på en betydligt högre nivå än normalt. Nedgången förklaras främst av mindre optimistiska produktionsplaner för de närmaste månaderna.
Även en konjunkturraport som Teknikföretagen publicerade  ett par veckor innan bekräftar att konjunkturen är stark. ”Det är främst exportorder som lyfter, ” skriver Teknikföretagen.
”Sveriges enskilt största bransch, maskinindustri, visar dock fortfarande en jämförelsevis svag ordertillväxt,” konstaterar Teknikföretagen.
Utmärker sig
De branscher som utmärkte sig särskilt positivt under den gångna perioden var transportmedelsindustri och leverantörer till fordonsindustri. Efter flera år av stagnation har oderingången i dessa branscher ökat.
Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande har ökat och under årets första kvartal har den nått över ”det historiska genomsnittet”, skriver Teknikföretagen. Även i maskinindustrin har siffrorna nu börjat peka uppåt, men svagare än i andra branscher.
Efter att orderingången hade stagnerat under de senaste två perioderna, har utvecklingen börjat vända igen. Det är exportmarknaden som är starkare än den inhemska marknaden.
De delar av maskinindustri som går framåt är framför allt maskiner för mekanisk kraft, det vill säga motorer, pumpar, hydraulik, pneumatik och kraftöverföring.
Allmänna maskiner inom vissa områden, till exempel lyft, kyla och ventilation samt vissa industrimaskiner har inte tagit fart fullt ut ännu.
Underleverantörer
Leverantörer till maskinindustri rapporterar en förbättrad efterfrågan både på exportmarknader och hemma och tillverkare av elmaskiner rapporterar  en omfattande ökning av exportorder uppger Teknikföretagen.
De branscher som dock har haft en dämpad utveckling är elektronikindustrin samt instrumentindustrin.