L

Årets industrimässa i Malmö arrangerades i slutet av mars. Det är ingen renodlad automationsmässa, utan fem mässor som går parallellt, men automation utgör ett betydande inslag. Det har till och med fått större betydelse om man ser till andelen utställare.
Mässan i år hade krympt totalt sett, med färre utställare och besökare än förra gången för två år sedan. Besökarna var totalt 3 200, vilket är en minskning med 1 000 personer. Även utställarna var färre.

I år var de 180 stycken, vilket är en minskning med 50 stycken. Men ser man till de två delmässor som ligger automationstekniken närmast, Automation respektive Process, så var minskningen blygsam. I år var utställarna sammanlagt 90 stycken, mot 100 för två år sedan. Det betyder att hälften av företagen i år ligger inom området automation i lite vidare mening. Det är en större andel än förra gången. Utställarna inom dessa två områden var nöjda. De flesta stora automationsföretagen var där och flera företag hade nyheter och intressanta produkter att visa upp. Företagen underströk också vikten av en mässa som riktar sig till industrierna i sydligaste Sverige.