L

 

KK-stiftelsen har nyligen presenterat fem av årets nio utlysningar.  I dessa avsätter  de 600 miljoner kronor till olika satsningar.
Ett exempel är utveckling av Företagsforskarskolor. Upp till 15 doktorander med en doktorandanställning i ett företag kan nu antas. Stiftelsens pengar kan uppgå till 27 miljoner kronor per forskarskola. Näringslivets åtaganden ska motsvara minst det belopp som KK-stiftelsen bidrar med.
– Vi har genom åren finansierat ett 30-tal företagsforskarskolor, som innebär ett rejält kompetenslyft för en hel eller delar av en bransch, säger KK-stiftelsens VD, Madelene Sandström.
En annan satsning som kan få financiering är så kallad ”Professionell licentiat”. En tvåårig företagsforskarskola som vänder sig till yrkesverksamma som vill utbilda sig för olika specialistpositioner inom näringslivet. Utbildningen ska leda till en lic-examen. Även här skall näringslivets insatser vara minst lika stora som stiftelsens bidrag.
– Detta är en mer flexibel form av forskarutbildning, samtidigt som den leder till en kompetenshöjning i näringslivet, säger Linda Gustavsson, programansvarig på kk-stiftelsen.