L
Processindustrin måste utföra mätningar. Därför behövs bra utbildning.

YH-myndigheten beslutade nyligen att bevilja en helt ny utbildning till processteknisk mätingenjör, det som traditionellt kallas “instrumentare” vid Högskolecentrum i Arboga.
– En liknande utbildning på denna nivå har inte funnits i Sverige på många år, och gensvaret från industrin har varit massivt, säger Jan Blomgren, ordförande i ledningsgruppen för utbildningen till Underhållsingenjör.
Samarbete med industrin
– Utbildningen är tvåårig och utformad i samarbete med industrin. En fjärdedel av utbildningen är praktik ute i arbetslivet. Företag som är intresserade av att få tillgång till praktikanter är välkomna att anmäla intresse, säger Jan Blomgren.
– Rekrytering av studenter har redan startat. Sista ansökningsdag är 30 april, och antagning beslutas i juni. Utbildningen startar i augusti 2017.


– Mätningar utgör en grundsten i processteknisk industri och genomförs i alla processer, till exenpel vid tillverkning av papper, stål, kemiska produkter och liknande. Förenklat sagt har processtekniska mätningar två huvudgrenar: själva den fysikaliska eller kemiska mätningen, och analysen av mätvärden, behandling och återkoppling till styrning och reglering av processen.
I utbildningen kommer man att lägga stor vikt på den tekniska dokumentationen. Särskilt på skriftlig rapportskrivning. Tre stora kurser inom mätteknik utgör 20 procent av hela programmet. De bygger på många dagars  långa laborativa övningar.
Bli bättre på mät
–Sverige har idag relativt god utbildningssituation när det gäller styr- och reglerteknik, medan utbildningar med fokus på själva mättekniken i stort sett saknas på mellannivå. Det betyder att vi är bättre på att använda mätresultaten än att genomföra själva mätningen.
Vid Arboga Högskolecentrum finns redan tvååriga YH-utbildningar inom Elkraftsteknik och Underhållsteknik för processindustrin.