L
Samarbetabde robot.

På Malmömässan visade Fanuc sin senaste robot CR-7iA. Detta är en samarbetsrobot, även känt som kollabortiv robot, det vill säga en klass av robotar som säkert kan samarbeta med människor utan skyddsbarriärer emellan. Den nya roboten kan lyfta 7 kg och kompletterar Fanucs tidigare samarbetsrobotar som kan lyfta 4 respektive 35 kg. Roboten finns också i en version med extra lång arm, kallad CR-7iA/l. Alla dessa robotar är utrustade med en sensor som gör att de stannar omedelbart om de kolliderar med något, exempelvis en människa.
Fanuc