L
Att definiera "enkla jobb" är knepigt. Tillväxtverkets definition säger: ”Jobb där arbetsgivaren har låga krav på utbildning”. Att manuellt fluffa tagel skulle kunna vara ett sådant. Vi på Automation vet att den svenska sängtillverkaren satte ett stor värde på arbetet som de unga medarbetarna utförde.

Idag händer det väldigt mycket på många arenor samtidigt. Den politiska-,  
affärsmässiga- och den tekniska arenan, till exempel. Nya kartor ritas på allt fler områden. Både ute i världen och här hemma i Sverige. Många ser det som ett hot, andra som stora möjligheter. Oavsett vad, så börjar vi prata i helt nya termer.


Regeringssatsningar
Vad ”nyindustrialiseringsstrategi” betyder har vi redan lärt oss: regeringens helhetsgrepp för att främja industrins utveckling i Sverige mot en ”smart industri”.
En annan sak som regeringen har tagit tag i är behovet att skapa ”enkla jobb”.
Det kanske är en trend som till synes går åt helt motsatt riktning än den allt mer djupgående digitaliseringen med sina stigande krav på kompetens hos de anställda. Men allt hänger ihop och vi lever i ett slutet system. Förändringar i ena ändan av systemet skapar nya förändringsbehov i den andra. Och det är bråttom. Så redan den 31 mars ska Tillväxtverket, som har fått regeringens uppdrag att genomföra satsningen på enkla jobb, presentera en lägesrapport till Näringsdepartementet. I rapporten ska de redovisa vilka  initiativ som hittills kommit fram inom enkla jobbsatsningen.
Enkla jobb
– Modellerna som utvecklas inom projektet ska leda till att det både skapas enkla jobb men att det även skapas enklare vägar till ett jobb, säger Eva Johansson, projektledare vid Tillväxtverket.
– Det handlar därför om både enkla och kvalificerade arbetsuppgifter under kortare eller längre tid så att fler skall få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Man vänder sig främst till nyanlända men även till dem som har varit långtidsarbetslösa. Enkla jobb definieras med att arbetsgivaren har låga krav på utbildning.
– Man måste tänka på  att alla jobb ställer krav på den anställde i form av  kunskap, erfarenhet men också personliga egenskaper. Så oavsett arbetets innehåll är det viktigt för både arbetsgivare och den anställde med rätt person på rätt plats.
Tillväxtverket har annonserat ut en projektutlysning.Utlysningen är öppen för företag, organisationer och kommuner.  Framför allt vill man engagera små och medelstora företag med behov att få olika enklare arbetsuppgifter utförda och som har rekryterings- och kompetensförsörjningsbehov.
 Projektmedlen skall användas så att syftet uppnås och nya modeller för enkla jobb utvecklas. Tillväxtverket har även beställt en forskningsstudie.
Man kan få medel exempelvis till egen personal, till köpta tjänster som konsulttjänster, utbildning, kurser, expertmedverkan, lokaler, resor, overheadkostnader (i proprotion till projektets andel) exempelvis  kostnader för administration, telefon, it, programlicenser och liknande. Insatserna kan avse att underlätta matchning och kompetensvalidering.
Till sista april
Utlysningen startade den 23 januari och sista ansökningsdag är den 31 april. Projekten ska avslutas senast den 15 december 2017.
– Så här långt har vi fått in 45 intresseanmälningar, säger Eva Johansson. Vi tror att det kommer fram en hel del bra idér och modeller om hur enkla jobb och nya vägar till jobb kan skapas.