L
Fanucs nya robot har en extra led på överarmen som gör att den kan vikas ihop. På så vis kan den arbeta i trånga utrymmen, men har ändå full räckvidd.

Fanucs robot R-1000 iA/120f-7B har en extra led på den övre armen och är alltså sjuaxlig. Leden på överarmen gör att den kan vikas ihop och på så vis kortas armens längd med 400 mm.Genom att armen kan bli så mycket kortare kan roboten arbeta i trånga utrymmen. Samtidigt har den full räckvidd när armen är helt utsträckt.
Roboten R-1000 iA/120f-7B har en lastkapacitet på 120 kg och en räckvidd på 2 230 mm. Den extra leden på överarmen, gör att armen praktiskt taget kan vikas dubbel. Därmed kan roboten placeras nära arbetspunkten utan att för den skull förlora sin räckvidd. Fanucs robot kan även arbeta uppåt liksom bakom sin rygg, vilket ger den ett stort arbetsområde.Den nya roboten kan användas i ett flertal tillämpningar. Några exempel är svetsning, palletering liksom  ladding och tömning av maskiner i trånga utrymmen. Fanucs sjuaxliga robot är det senaste tillskottet till robotserien R-1000 ia som i övrigt består av fem- och sex-axliga robotar.
Fanuc