L
Målet med projektet är att demonstrera stabila termiska energisystem för kallt klimat som reducerar co2-emissionerna till atmosfären med mer än 70%.

Eu:s regionala strukturfond i Övre Norrland har beslutat att bidra med 7,9 miljoner kronor för att Evertech ska kunna genomföra ett så kallat demonstratorprojekt, Ecofast, av ny energiteknologi, rapporterar Evertech. Inom ramen för projektet ska man utveckla digitaliserade fastighetssystem. Även systemets installationsmöjligheter ska presenteras. De ska integreras med Evertechs egenutvecklade system för lagring av förnyelsebar och återvunnen energi. Lösningen är specialanpassad för fastigheter i kallt klimat.

– På norra halvklotet beräknas denna marknad beröra livsvillkor för mer än 800 miljoner människor som idag förbrukar 4 500 TWh fossil och kolbaserad energi. Mot bakgrund av detta är det extra viktigt att ny och klimatsmart teknologi tas fram, säger Lennart Olofsson, Evertechs VD.Syftet är att kunna reducera utsläppen av växthusgaser med mer än 2,2 miljarder ton CO2.

Förnybara källor
I äldre fastigheter ska utsläppen minska genom en rad olika åtgärder, främst baserade på återvinning av vatten och miljövänliga källor som sol- och geoenergi.
– Testverksamheten ska öka industrialiseringen av de teknologier som vi redan börjat implementera. Främst handlar det om att sprida kunskap och information om att det finns möjligheter att använda nya produkter i klimatsmarta cirkulära energisystem för fastigheter och industriprocesser. Detta  är särskilt viktigt i områden med kallt klimat, säger Lennart Olofsson.