L
Pia Sandvik, VD för Rise.

Datorinstitutet Sics, Swedish ICT, Innventia och SP har från och med den första januari gått samman i den gemensamma koncernen Rise. Syftet är att stärka och utveckla forskning och innovationer. De 13 tidigare industriägarna i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Innventia har överlåtit sina aktier i respektive institut till Rise som därmed blivit ensam ägare till den nya forskningskoncernen.

Parallellt genomförs organisationsförändringar. För att fortsättningsvis utveckla ett nära samarbete mellan Rise och de tidigare industriägarna samt för att säkerställa industrins strategiska inflytande på forskningen inrättas nu ett forskningsråd, rapporterar Rise.
Pia Sandvik, tidigare styrelseordförande i Rise har utsätts till ny VD.
– Med en sammanhållen organisation stärks vår förmåga att snabbt och flexibelt möta nya behov inom industrin, som branschöverskridande forskning. Rise ska fortsätta växa för att bli en viktig aktör i ett effektivt nationellt innovationssystem som tillgodoser svenskt näringslivs behov.
– För oss är det viktigt att institutssektorn har hög kompetens och ett relevant erbjudande till industrin. Den förmågan stärks med den konsolidering som nu genomförts, kommenterade Mikael Hannus, Innovationschef i Sverige på Stora Enso och tidigare industriägarrepresentant i Innventia sammanslagningen.