L
Arlas mejeri i Östersund ska byggas ut för 25 miljoner kronor.

Arla börjar producera hushållsost i Östersund och investerar 25 miljoner kr i mejeriet där. Osten ska göras på mjölk från Jämtland, och enligt planerna ska den  börja säljas i hela landet redan i maj 2017.  Inledningsvis kommer Arla att investera i en ny produktionslinje på mejeriet. Efterfrågan på mejeriprodukter gjorda på lokalproducerad mjölk fortsätter att öka. Arla erbjuder redan lokalt ursprungsmärkta ostar från mejerierna i Kalmar och Kvibille, och i februari börjar Arla Ko Gotlandsmjölk säljas även i Stockholm.

Mjölken till den nya jämtländska hushållsosten kommer från Jämtlands 100 Arlagårdar.
Efter investeringen på
25 miljoner kronor kommer mejeriet i Östersund att ha kapacitet för att producera upp till 1 000 ton hushållsost per år. Beroende på hur försäljningen utvecklas kan produktionen utökas. Av effektivitetsskäl kommer tillverkningen av ostarna Gouda och Edamer samt en del specialostar flyttas till Götene mejeri. Tillverkningen av Jämtgård och Storsjö blir kvar i Östersund.
I samband med bygget av den nya produktionslinjen kommer mejeriet i Östersund att samla all verksamhet i en byggnad. Mejeriet har stora ytor som idag inte används tillräckligt effektivt. Genom att koncentrera verksamheten kommer Arla att ha möjlighet att sälja eller hyra ut oanvända ytor och lokaler.

Inleds omgående
Arbetet med den nya produktionslinjen på Östersunds mejeri inleds omgående. Flytten av ostproduktionen från Östersund till Götene kommer inte att kräva några investeringar eller nyanställningar i Götene.
Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12 650 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna.
Den svenska marknaden för hårdost uppgår till ca 80 000 ton per år.