L
Den vertikala flerstegspumpen Movitec 125.

Den vertikala flerstegspumpen Movitec 125 kan uppnå flöden på 192 m3/h och en uppfordringshöjd på 25 m. Verkningsgraden för en pump med en full pumphjulsdiameter är över 80 procent. Den tillåtna medietemperaturen är –20 till +120 °C. Pumpaggregaten drivs av tvåpoliga IE3 motorer på 15–45 kW. Movitec 125 passar vätskor som vatten, kylmedel, kondensat och mineraloljor i exempelvis industriella cirkulations- och brandbekämpningssystem, kylvattenkretsar, tvättanläggningar och för att öka trycket i allmänna processer.